Wyniki Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 !

Wyniki Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 ! 

Wygrywają: rewitalizacja kąpieliska Krubin oraz działkowcy z „Sony”
Na projekty do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 oddano 6138 ważnych głosów, co przełożyło się na frekwencję wynoszącą 16,5%. Oznacza to, iż w 2017 roku na realizację wybranych przez mieszkańców inwestycji zostanie przeznaczonych ok. 1,6 mln zł. Zrealizowanych zostanie 12 projektów osiedlowych oraz 2 projekty ogólnomiejskie.
Wszystkich głosów oddano 7475, z czego nieważnych było 1337 głosów.
W głosowaniu internetowym oddano 3102 ważnych głosów. Do urn ustawionych
w ratuszu i w różnych punktach w mieście wrzucono 3036 ważnych kart do głosowania. Nieważność głosów wynikała z nieprawidłowego wypełnienia karty (brak numeru PESEL, brak imienia i nazwiska, zaznaczenie więcej niż jednego projektu
w danej kategorii lub oddanie kilku głosów w wersji papierowej) bądź z faktu,
że głosujący podał błędne dane, nie był mieszkańcem Ciechanowa lub nie miał ukończonych 16 lat. Było też ponad 40 przypadków, kiedy głosujący posługiwali się danymi osób zmarłych. W tegorocznej edycji o wysokości środków przeznaczonych na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego decydowała frekwencja. Wyniosła 16,5%, czyli była wyższa o 1,5% w stosunku do poprzedniego roku (przy obliczaniu frekwencji nie były brane pod uwagę głosy nieważne). Uprawnionych do głosowania było 37146 mieszkańców Ciechanowa. W stosunku do ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego został zniesiony próg 200 tys. złotych na realizację jednego zadania ogólnomiejskiego, stąd zwyciężyły dwa ogólnomiejskie projekty, ale
z większym poziomem finansowania niż w ubiegłym roku. Największą popularność wśród mieszkańców zyskał projekt rewitalizacji i zagospodarowania terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin uzyskując 1473 głosów. Z kolei drugie miejsce zajął projekt poprowadzenia sieci wodociągowej w ulicy Opinogórskiej, który ma umożliwić podłączenie się działkowców z „Sony” do miejskiego wodociągu. Projekt ten uzyskał 959 głosów.
ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA
1. Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego na wysokości budynków nr 2,4,6 – II etap na wysokości budynku nr 4
Projekt dotyczy drugiego z trzech etapów inwestycji mającej na celu rozbudowę istniejącego parkingu osiedlowego o ok. 70 miejsc parkingowych.
Pomysłodawca: Stanisław Jankowski, Koszt: 100 000 zł
ALEKSANDRÓWKA II
1. Budowa 25 miejsc parkingowych przy ul. Gwardii Ludowej na wysokości Miejskiego Przedszkola nr 5
Projekt obejmuje przesunięcie chodnika i rozbudowę parkingu o dodatkowe 25 miejsc postojowych.
Pomysłodawca: Jacek Duriasz, Koszt: 76 000 zł
BLOKI
1. „Zaciszny kącik na Blokach” przy ul. Świętochowskiego
Projekt obejmuje modernizację parkingu na 10-12 samochodów przy ul. Świętochowskiego, modernizację ścieżek, uporządkowanie i wprowadzenie nowej roślinności oraz elementów małej architektury.
Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Koszt: 96 000 zł
KARGOSZYN
1. Budowa chodnika przy ul. J. Dąbrowskiego (odc. od ul. Waryńskiego do ul. Kicińskiego)
Zadanie ma na celu poprawienie infrastruktury drogowej poprzez budowę chodnika przy ul. J. Dąbrowskiego.
Pomysłodawca: Michał Jeziółkowski, Koszt: 80 000 zł
KWIATOWE
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej
Projekt ma na celu budowę ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego z bramkami i zestawem do koszykówki.
Pomysłodawca: Rafał Porębski, Koszt: 100 000 zł
PŁOŃSKA
1. Budowa chodnika na części pasa drogi gminnej dojazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz „Villa Art” przy ul. Witosa
Projekt przewiduje budowę chodnika oraz ustawienie 3 punktów świetlnych wzdłuż drogi dojazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz „Villa Art”.
Pomysłodawca: Anna Banasiak, Koszt: 58 300 zł
PODZAMCZE
1. Elementy małej architektury wzdłuż kładki na błoniach zamkowych i budowa miejsc parkingowych przy ul. Parkowej
Projekt dotyczy ustawienia przy budowanej na zamkowych błoniach kładce ławek i koszy na śmieci oraz budowy miejsc parkingowych przy ul. Parkowej.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Koszt: 100 000 zł
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie
Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego i zamontowanie 2 opraw na istniejących słupach przy ul. Kąckiej przy posesji nr 8 i 16.
Pomysłodawca: Witold Godlewski, Koszt: 67 000 zł
PRZEMYSŁOWE
1. „Parowóz wraca do Ciechanowa” – rewitalizacja skweru przy ul. Fabrycznej
Głównym założeniem projektu jest zakup lokomotywy i ustawienie jej na skwerze pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Fabrycznej z Sienkiewicza. Kosztorys obejmuje również wykonanie alejek prowadzących do parowozu oraz ustawienie ławek z kamienia.
Pomysłodawca: Tomasz Podsiadlik, Koszt: 100 000 zł
SŁONECZNE
1. Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kruczej oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Dobrej o elementy siłowni
Projekt przewiduje wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Kruczej, wykonanie parkingu na 5 miejsc postojowych oraz rozbudowę placu zabaw przy ul. Dobrej o urządzenia siłowe, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski, Koszt: 100 000 zł
ŚRÓDMIEŚCIE
1. Modernizacja terenu „za Rossmanem”
Projekt obejmuje remont chodnika, drogi wewnętrznej i stworzenie nowych miejsc parkingowych, wygospodarowanie terenu zielonego oraz postawienie czterech ławek, stojaka na rowery i kosza na śmieci na placu pomiędzy blokami ulic: Nadfosnej 4, Mikołajczyka 1, 11 Pułku Ułanów Legionowych 12, Warszawskiej 27.
Pomysłodawca: Marek Rutkowski, Koszt: 88 300 zł

ZACHÓD
1. Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z 1000 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych
Kosztorys projektu zakłada budowę boiska sportowego do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzenie zajęć, podczas których uczestnicy poznają zasady i elementy techniczne tej gry.
Pomysłodawca: Barbara Chełmińska, Koszt: 100 000 zł
ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce letniej rekreacji
Projekt dotyczy modernizacji pomostu oraz tereny kąpieliska. Projektodawca wnioskuje o renowację plaży, budowę boiska do piłki plażowej i kortu tenisowego o twardej nawierzchni oraz nasadzenie drzew ozdobnych. Projekt uwzględnia również wyposażenie terenu w pawilon dla ratowników, przebieralnie, stoliki z daszkami, stojaki na rowery, kosze i toalety.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski, Koszt: 250 000 zł
2. Sieć wodociągowa w ul. Opinogórskiej I w Ciechanowie
Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej w ul. Opinogórskiej I na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Kąckiej.
Pomysłodawca: Krzysztof Wróblewski, Koszt: 326 000 zł

Wyniki głosowania na poszczególne projekty w kolejności wg. liczby ważnych głosów:

KATEGORIA I
PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów osobowych wzdłuż ulicy Sikorskiego numery 2,4,6 – II etap 344

ALEKSANDRÓWKA II

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Budowa 25 miejsc parkingowych przy ul. Gwardii Ludowej na wysokości Miejskiego Przedszkola nr 5 521

BLOKI

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 „Zaciszny kącik na Blokach” przy ul. Świętochowskiego 784
2 Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3
w Ciechanowie 654
3 „Kwiatowy zakątek na Blokach” przy ul. Wyzwolenia, Okrzei
i Spółdzielczej 219

KARGOSZYN

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego na odcinku od
ul. Waryńskiego do ul. Kicińskiego 123

KWIATOWE

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy
ul. Wesołej 315
PŁOŃSKA

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Budowa chodnika na części pasa drogi gminnej dojazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz „Villa Art” przy ul. Witosa 310

PODZAMCZE

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Elementy małej architektury wzdłuż kładki na błoniach zamkowych i budowa miejsc parkingowych przy ul. Parkowej – I etap 254

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie 182

PRZEMYSŁOWE
LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 „Parowóz wraca do Ciechanowa” – rewitalizacja skweru przy ul. Fabrycznej 317

SŁONECZNE

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kruczej oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Dobrej o elementy siłowni 832

ŚRÓDMIEŚCIE

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Modernizacja terenu „za Rossmanem” 277

ZACHÓD

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Budowa boiska do siatkówki plażowej
wraz z 1000 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych 422
KATEGORIA II
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

LP. NAZWA ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce letniej rekreacji 1473
2 Sieć wodociągowa w ul. Opinogórskiej I w Ciechanowie 959
3 Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyn seniorów 898
4 Hala sportowa – zadaszenie lodowiska miejskiego 472
5 Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 348
6 Wyposażenie modelarni do celów szkoleniowych dzieci i młodzieży 267
7 „Lato z tenisem ziemnym” – bezpłatne zajęcia dla uczniów 244
8 Impreza „VII Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus” 207
9 „Rodzina” – warsztaty edukacyjne dla ojców, matek i całych rodzin 196
10 Napowietrzanie zbiornika wodnego – kanały TKKF przy ul. Gostkowskiej i Kargoszyńskiej 115
11 „Pies w mieście” – budowa miejsca do psich zabaw 107
12 Wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej plażowej przy ul. Parkowej 105
13 Szkolenie oraz udział w zawodach i pokazach grupy wyczynowej Taekwon-do klubu Matogi Ciechanów 104
14 „Ogród Fantasy” w ogrodach COEK Studio 85
15 „Miejski Projekt Profilaktyki Zdrowia” – Choroby układu krążenia, choroby nowotworowe u obecnych i byłych palaczy
w wieku 50-74 lat 84
16 „Bezpiecznie korzystamy z Internetu” – zajęcia dla dzieci z klas II i III 78
17 „Park Przyjazny Dzieciom i Mieszkańcom Ciechanowa „
(im. J. Dąbrowskiego) – II etap 63
18 Budowa skateparku na terenie Gimnazjum nr 1 55
19 Wybudowanie zatoki parkingowej wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich przy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Ciechanowie 57
20 Książkomaty plenerowe 30
21 Piasek na zimę do posypywania chodników 26
22 Festiwal średniowieczny – „Bunt Mazowsza” 24
23 Makieta dotykowa miasta Ciechanowa 20
24 „Odkryć sztukę Bolesława Biegasa” – I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*