Wyniki głosowania w Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim 2021

W tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego ważny głos
oddało 6224 osób. Miasto zrealizuje 18 zwycięskich projektów za łączną kwotę ponad 2 mln zł.
O realizację konkurowały 33 projekty złożone przez mieszkańców. Oddano 7157 głosów, z czego 933 było nieważnych. Zdecydowana większość głosujących oddała głos elektronicznie. W głosowaniu internetowym wzięły udział 7113 osoby, z czego 6184 oddały ważny głos. Do urny ustawionej w ratuszu wrzucono w sumie 44 karty (4 nieważne). Nieważność głosów wynikała z faktu, iż głosujący podał dane wskazujące, iż nie jest mieszkańcem Ciechanowa (891 głosy), głosujący oddał głos
zarówno w wersji papierowej i internetowej (9 głosów) oraz z powodu oddania głosu za osobę zmarłą (33 głosów).
Największą popularność wśród projektów ogólnomiejskich zyskało zadanie
dotyczące remontu świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Drugie miejsce zajął projekt związany z budową miejskiego parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego.
Z projektów „miękkich” zrealizowane będą 3 zadania: ”Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP, Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście.
Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców oraz Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE:
ALEKSANDRÓWKA

 1. Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych 
  pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4. Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki na drodze dojazdowej do budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, 19a, 19 b – wjazd od strony ul. Sikorskiego
  pomiędzy blokami 2 i 4. Przebudowa zakłada m.in. poszerzenie drogi od strony budynku Sikorskiego 4, usunięcie płyt betonowych oraz utworzenie zatoki parkingowej na 9 miejsc. Przewidziana jest też zmiana organizacji ruchu.

Pomysłodawca: Michał Kiszkurno, Koszt: 100 000 zł
ALEKSANDRÓWKA II

 1. Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr
  10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie.
  Założeniem projektu jest wymiana zużytego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Kosztorys obejmuje montaż między innymi dżungli, bujaka, domku interaktywnego. Przewidziana jest również wymiana nawierzchni. Pomysłodawca: Przemysław Łuniewski, Koszt: 100 000 zł
  BLOKI
 2. „Zielone Tarasy na Blokach” –  modernizacja terenów wokół budynków
  przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25.
  Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie nowych nasadzeń, remont chodników, remont nawierzchni.
  Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Przemysław Szymański, Koszt: 100 000 zł
  KWIATOWE
 3. Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”.
  Projekt zakłada montaż 6 wiat przystankowych na terenie osiedla „Kwiatowe”: 1 sztuka przy ul. Starowiejskiej, 2 sztuki przy ul. Śmiecińskiej, 2 sztuki przy ul. Wesołej i 1 sztuka przy ul. Kwiatowej.
  Pomysłodawca: Rafał Porębski, Koszt: 99 115,86 zł
  PŁOŃSKA
 4. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I Etap.
  Głównym założeniem projektu jest modernizacja istniejącego, zaniedbanego parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada wymianę nawierzchni na nakładkę bitumiczną, wymianę krawężników i malowanie pasów postojowych dla około 20 samochodów, usunięcie budki wartowniczej i ustawienie koszy na śmieci.
  Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka, Koszt: 100 000 zł
  PODZAMCZE
 5. Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic
  Parkowej i Zielonej.

Celem projektu jest ułożenie powierzchni amortyzującej oraz wymiana na nowe  starych urządzeń zabawowych i piaskownicy. Kosztorys obejmuje również odnowienie ogrodzenia.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Koszt: 100 000 zł 
PRZEMYSŁOWE

 1. Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą
  daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.
  Projekt polega na wdrożeniu w Miejskim Przedszkolu nr 8 planu daltońskiego jako innowacji pedagogicznej, w ramach której organizowany będzie proces edukacji. Kosztorys zakłada zakup tablic daltońskich, doposażenie sal, zakup literatury i zestawu multimedialnego. Pomysłodawca: Anna Kłyszejko, Koszt: 26 830 zł 
  SŁONECZNE
 2. Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne
  powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.
  Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.
  Pomysłodawca: Emil Świszcz, Koszt: 100 000 zł
  ŚRÓDMIEŚCIE
 3. Rewitalizacja terenu za Hala Pułtuska – I etap.
  Głównym założeniem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej, uporządkowanie terenu i nowe nasadzenia, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.
  Pomysłodawca: Jolanta Przybyłowska, Koszt: 100 000 zł
  ZACHÓD
 4. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask.
  Głównym celem projektu jest odnowienie placu zabaw przy SP 7. Zakłada wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i zakup 6 nowych urządzeń: lokomotywy, bujaka, huśtawki rodzinnej, równoważni, sześciokątu i zjeżdżalni. Przewidziana jest też renowacja piaskownicy i naprawa nawierzchni poliuretanowej.
  Pomysłodawca: Beata Kurek, Koszt: 91 600 zł
    
  ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:
  PROJEKTY „TWARDE”
 5. „TPD BAJECZNY” Etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół
  Dzieci. Założeniem projektu jest remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska, Koszt: 164 651,07 zł
 6. FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy.
  Projekt zakłada budowę kompleksu z elementami linowymi, wspinaczkowymi oraz zestawem 2 trampolin ziemnych i bezpieczną nawierzchnią na terenie osiedla Zachód. Kompleks zlokalizowany zostanie przy rondzie Sybiraków. Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski, Koszt: 199 490 zł
 7. Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą.
  Celem projektu jest zaprojektowanie i rozbudowanie istniejącej kładki na błoniach zamkowych oraz montaż 10 ławek wraz z koszami na śmieci. Nowa kładka prowadziłaby do ulicy Zielonej.
  Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Koszt: 200 000 zł
 8. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika
  wodnego – Kąpieliska Krubin – IV etap.
  Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wydłużenie i utwardzenie ciągów komunikacyjnych oraz montaż elementów małej architektury.
  Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski, Koszt: 200 000 zł
 9. Drzewa dla Ciechanowa – II etap.
  Projekt polega na zakupie, zasadzeniu i pielęgnacji ok. 200 drzew. Drzewa posadzone byłyby w całym mieście na miejskich działkach wzdłuż ulic i placów. Pomysłodawca: Ewa Nadaj, Koszt: 200 000 zł

PROJEKTY „MIĘKKIE”

 1. „Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki
  Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi
  ZPRP. Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ligi wojewódzkiej dzieci i 1 Ligi seniorów ZPRP, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup odzieży sportowej.
  Pomysłodawca: Piotr Serbista, Koszt: 30 000 zł
 2. Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć
  edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku
  życia oraz ich rodziców. Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Oparty jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia trwać będą 30-45 minut w systemie dziecko-rodzic. Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzyński, Koszt: 30 000 zł
 1. Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn.
  Założeniem projektu jest zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których wezmą udział chętni mieszkańcy Ciechanowa. Każda drużyna składać się będzie z 15 osób. Uczestnictwo w zawodach będzie bezpłatne. Planowane jest rozegranie 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy SP 6. Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski, Koszt: 30 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*