Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego na rok 2021

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłosił wyniki przeprowadzonego konkursu ofert, dotyczącego realizacji zadań publicznych w powiecie ciechanowskim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*