XVI edycja ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo rolne 2018!

KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) zachęca i zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018!

Celem konkursu jest przede wszystkim promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Komisje konkursowe będą brały pod uwagę:

  • organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • stan techniczny maszyn, narzędzi,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt.

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie, które prowadzą działalność rolniczą i są ubezpieczone w KRUS.

Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach:

  • regionalnym,
  • wojewódzkim,
  • centralnym.

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem, znajduję się poniżej:

Regulamin + zgłoszenie

Ważne terminy:
31.03.2018 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
15.06.2018 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
09.07-27.07.2018 r. – wizytacja gospodarstw finałowych.

W piętnastu dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS, Państwowa Inspekcja Pracy oraz ARMiR. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent RP, Andrzej Duda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*