Zakończona budowa systemu ostrzegania

W związku z technicznym odbiorem budowy systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, 10 i 11 września przewidziane są próbne, testowe włączenia poszczególnych elementów. Emitowane będą sygnały alarmowe syren oraz komunikaty słowne.

Na inwestycję miasto pozyskało ponad 200 tys. zł unijnego dofinansowania, co stanowi 80% kosztów. Wybudowanych zostało w Ciechanowie 9 nowych punktów alarmowych, w oparciu o syreny elektroniczne o mocy 900 W.

Miejsca nowych syren to:

 • ratusz,
 • budynek filii biblioteki przy ul. Kicińskiego,
 • siedziba firmy JAWAR przy ul. Sońskiej,
 • siedziba PWSZ przy ul. Wojska Polskiego,
 • budynek MOPS,
 • budynek ZDZ przy ul. Płońskiej,
 • budynki SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 7.

Finalnie, po rozbudowie, jest  16 punktów alarmowych. Ponadto, punkt alarmowy na ratuszu wyposażony został w czujnik skażeń chemicznych oraz w stację pogodową. Czujnik skażeń posiada detektory i wskazuje m.in. poziom pyłu PM10, który powoduje zjawisko smogu. Wskazuje również poziom stężenia pyłu PM2,5, amoniaku oraz promieniowania jonizacyjnego (to np. promieniowanie powstałe w wyniku awarii elektrowni jądrowej). Do Modułowej Centrali Alarmowej, zlokalizowanej w Urzędzie Miasta, są przekazywane podstawowe informacje o mierzonych wartościach. Centrala połączona jest z systemem wojewódzkim. Wkrótce uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa, na której będzie można na bieżąco śledzić dane pomiarowe z zainstalowanych czujników.

W czasie pokoju zadaniem punktów alarmowych jest:

 • ostrzeganie i alarmowanie ludności o niebezpieczeństwach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi,
 • katastrofami naturalnymi,
 • katastrofami technicznymi,
 • zjawiskami pogody,

czasie wojny:

 • ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach z powietrza,
 • wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania usprawni reagowanie na pełne spektrum zagrożeń od sytuacji kryzysowych (powodzie, wichury, burze) po sytuacje czasu wojny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*