Zamknięcie fragmentu ul. Sienkiewicza!

W związku z trwającą kompleksową modernizacją ul. Sienkiewicza, od jutra, 14 czerwca, od godz. 18.00, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Ul. Sienkiewicza będzie niedostępna dla kierowców na odcinku między ul. Powstańców Warszawskich a ul. Narutowicza. Na ul. Powstańców Warszawskich wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Będzie obowiązywał tam zakaz parkowania.

Objazd zamkniętego odcinka zostanie zorganizowany ul. Powstańców Warszawskich i Narutowicza w taki sposób, by zminimalizować uciążliwości dla kierowców. Wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch na ul. Powstańców Warszawskich w związku z czym, z uwagi na niewielką szerokość jezdni, konieczne jest wprowadzenie zakazu parkowania wzdłuż tej ulicy. Właściciele parkujących tam aut oraz wszyscy przemieszczający się tamtędy kierowcy proszeni są o wyrozumiałość i cierpliwość. Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała około dwóch miesięcy. Częściowe zamykanie ul. Sienkiewicza jest niezbędne, warunkowało będzie sprawne i szybkie przeprowadzenie inwestycji. Urząd Miasta podkreśla, że ratusz oraz wykonawca dokładają wszelkich starań, by utrudnienia, które zawsze pojawiają się podczas prowadzenia prac, były jak najmniejsze.

Ulica Sienkiewicza przebudowana zostanie od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ul. Płocką. Zostanie przełożona nawierzchnia z kostki, powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy, elementy małej architektury, oświetlenie, zagospodarowana zostanie zieleń. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na początek 2018 roku. Inwestycja obejmie swym zakresem budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2 m i długości 1320 m oraz prace związane z niezbędną infrastrukturą. Przebudowana będzie jezdnia z nawierzchni z kostki kamiennej na odcinku 1122 m. Kostka kamienna będzie pochodziła z rozbiórki istniejącej drogi – zostanie przełożona. Nawierzchnia z kostki kamiennej nie może być zmieniona , ponieważ obszar objęty jest ochroną konserwatorską. Pojawiła się nowa nawierzchnia bitumiczna na ponad 200-metrowym fragmencie jezdni na wysokości dworca autobusowego. Przebudowane zostaną chodniki po dwóch stronach ulicy (łączna powierzchnia to 6 500 m², szerokość 2 i 2 m). Zadanie obejmuje wymianę oświetlenia ulicznego, budowę 8 zatok autobusowych, postojowych, zjazdów, montaż wiat przystankowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, wymianę wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. Teren przyległy zostanie zagospodarowany zielenią, wykonane będą zieleńce, nasadzenia żywopłotów, nasadzenia zastępcze.

Inwestycję realizuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Kamieniarskie WOLSKI, za 6 926 305,63 zł. Miasto stara się o 80% dofinansowanie unijne, pozostała kwota będzie pokryta ze środków własnych. Wniosek, który został złożony obejmuje także budowę centrum park&ride oraz nowej drogi obwodowej od ronda Solidarności do drogi krajowej nr 60 na wysokości centrum handlowego Marcredo.

Tekst: Ranata Jeziółkowska, UM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*