Zmiana funkcjonowania urzędu w gminie Regimin

Komunikat gminy Regimin w sprawie zmiany funkcjonowania urzędu:

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie kraju oraz związaną z tym koniecznością przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Wójt Gminy Regimin informuje, że od 29 marca 2021r. do odwołania w Urzędzie Gminy w Regiminie oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie, nie będzie odbywać się bezpośrednia obsługa interesantów. Rekomendowany sposób załatwiania spraw:

  • Poczta tradycyjna: Urząd Gminy w Regiminie

                                      ul. Adama Rzewuskiego 19

                                      06- 461 Regimin

  • Poczta elektroniczna: ug@regimin.pl lub ePUAP: /1402082/skrytka
  • Telefonicznie: (23) 681 17 56 

Na parterze w budynku Urzędu Gminy  dyżuruje pracownik, u którego będzie można złożyć dokumenty.

Kasa Urzędu czynna w godzinach 8:00-15:30

Należności z tytułu podatków i opłat:

89 8213 0008 2001 0010 0306 0001 Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

06 8213 0008 2001 0010 0306 0040 Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*