Zmiany kadrowe w dowództwie mazowieckich terytorialsów

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ma nowego Zastępcę Dowódcy. Jest nim dotychczasowy Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia WOT w Toruniu ppłk Artur Inczewski. Ppłk Artur Inczewski zastąpił na stanowisku dotychczasowego Zastępcę Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady OT, ppłk. Dariusza Kozłowskiego.

Podpułkownik Inczewski rozpoczął swoją służbę wojskową w 1992 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. J. Bema w Toruniu na wydziale Artyleria lufowa. W 1996 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski i w tym samym roku rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy plutonu w WSO w Toruniu, gdzie pełniąc różne funkcje służył do 2008 roku. We wrześniu 2008 roku objął stanowisko oficera w Sekcji Operacyjnej 2 Pułku Komunikacyjnego. Doświadczenie wojskowe zdobywał także w 2 Pułku Inżynieryjnym i Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a od 2018 roku swoją służbę pełnił w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. 21 czerwca objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest absolwentem studiów z zakresu wychowania obronnego na Akademii Bydgoskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami ludzkimi z elementem psychologii zarządzania.

Źródło: 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*