Zmiany kadrowe w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie

2 grudnia w środę w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie powołany został na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie nadkom. Radosław Romanowski.  Rozkaz personalny nowo powołanemu Komendantowi wręczył Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion

Zmiany kadrowe ciechanowskiej komendy dotyczą stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie. Rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, z dniem 1 grudnia 2020 roku powołany został na to stanowisko nadkom. Radosław Romanowski, któremu wcześniej obowiązki te zostały powierzone. Komendant Romanowski kierował będzie pionem prewencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*