Znamy młodzieżowych radnych powiatu ciechanowskiego

Powiatowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 28 września 2022 roku w wyniku
przeprowadzonych wyborów stwierdza, że do Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
wybrano:
w okręgu wyborczym nr 2
Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie
ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów
Radni Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
lp. 1
imię i nazwisko Lawendowski Mateusz
liczba otrzymanych głosów 279
lp. 2
imię i nazwisko Żakiewicz Zuzanna
liczba otrzymanych głosów 219
lp. 3
imię i nazwisko Kuc Małgorzata
liczba otrzymanych głosów 164
lp. 4
imię i nazwisko Chrabąszcz Olga
liczba otrzymanych głosów 135
Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 1061,
Liczba uczniów, którzy przystąpili do głosowania 784,
Frekwencja wynosiła 73,89%.

w okręgu wyborczym nr 3
Zespół Szkół Nr 1 i. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 24, 06-400 Ciechanów
Radni Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
lp. 1
imię i nazwisko Krajewski Adrian
liczba otrzymanych głosów 295
lp. 2
imię i nazwisko Rzeczkowska Oliwia
liczba otrzymanych głosów 266
lp. 3
imię i nazwisko Borkowska Oliwia
liczba otrzymanych głosów 201
Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 602,
Liczba uczniów, którzy przystąpili do głosowania 517,
Frekwencja wynosiła 85,88%.
w okręgu wyborczym nr 4
Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
ul. Stefana Okrzei 6, 06-400 Ciechanów
Radni Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
lp. 1
imię i nazwisko Wiśniewski Patryk
liczba otrzymanych głosów 262
lp. 2
imię i nazwisko Perkowska Oliwia
liczba otrzymanych głosów 234
Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 556,
Liczba uczniów, którzy przystąpili do głosowania 385,
Frekwencja wynosiła 69,24%.
w okręgu wyborczym nr 5
Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Stanisława Płoskiego w Ciechanowie
ul. Mikołaja Kopernika 7, 06-400 Ciechanów
Radni Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
lp. 1
imię i nazwisko Lampkowska Patrycja
liczba otrzymanych głosów 100
lp. 2
imię i nazwisko Borkowska Karolina
liczba otrzymanych głosów 94
Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 484,
Liczba uczniów, którzy przystąpili do głosowania 245,
Frekwencja wynosiła 50,62%.
w okręgu wyborczym nr 6
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra
Świętochowskiego w Gołotczyźnie
ul. Ciechanowska 18B, 06-430 Gołotczyzna
Radni Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
lp. 1
imię i nazwisko Jaglarska Klaudia
liczba otrzymanych głosów 158
lp. 2
imię i nazwisko Wanisiewicz Alan
liczba otrzymanych głosów 139
Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 492,
Liczba uczniów, którzy przystąpili do głosowania 355,
Frekwencja wynosiła 72,15%.
w okręgu wyborczym nr 8
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia
w Ciechanowie
ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów
Radna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
imię i nazwisko Winiarska Julia
liczba otrzymanych głosów 22
Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 63,
Liczba uczniów, którzy przystąpili do głosowania 59,
Frekwencja wynosiła 93,65%.

Zgodnie z § 10 ust. 6 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego z okręgu
wyborczego nr 1,nr 7, nr 9 oraz nr 10 wchodzą odpowiednio:
w okręgu wyborczym nr 1
I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w
Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów
Radni Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
lp. 1
imię i nazwisko Jakubowska Julia
lp. 2
imię i nazwisko Kanownik Konrad
lp. 3
imię i nazwisko Orysiak Łukasz
lp. 4
imię i nazwisko Potocki Julian
w okręgu
wyborczym nr 7
I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
w Ciechanowie
ul. Orylska 3, 06-400 Ciechanów
Radna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
lp. 1
imię i nazwisko Gross Karen
w okręgu wyborczym nr 9
Szkoła Techniczna Zespołu Szkół BZDZ w Ciechanowie
ul. Płocka 100, 06-400 Ciechanów
Radna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
lp. 1
imię i nazwisko Leśniewska Angelika
w okręgu wyborczym nr 10
I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w
Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5, 06-400 Ciechanów
Radna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego
lp. 1
imię i nazwisko Zajdziński Aleksander
Podpisy Członków Powiatowej Komisji Wyborczej:

  1. Aneta Głuszniewska – Przewodniczący Komisji /-/ Aneta Głuszniewska
  2. Anna Staniszewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji /-/ Anna Staniszewska
  3. Anna Bartołd /-/ Anna Bartołd
  4. Kaja Szymańska /-/ Kaja Szymańska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*