Znamy wyniki na dyrektora ciechanowskiego sanepidu!

Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ogłoszony przez Starostę Ciechanowskiego został rozstrzygnięty wczoraj, tj. 19 grudnia 2017 r.

Na konkurs wpłynęły 4 oferty, jednak jedna z osób, które złożyły ofertę nie stanęła do niego. Z trzech pozostałych, jedna z kandydatek nie spełniała wymagań formalnych w zakresie wykształcenia. Do postępowania konkursowego zostały dopuszczone dwie kandydatki.

Konkurs wygrała Wiesława Krawczyk – dotychczasowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Starosta Ciechanowski, 20 grudnia br. wystąpił z wnioskiem do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie zgody na powołanie Pani Wiesławy Krawczyk, na okres 5 lat, na stanowisko PIS w Ciechanowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*