Znamy wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego ! Sprawdź, które projekty wygrały.

Na projekty do ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 oddano 7 383 ważne głosy, co przełożyło się na frekwencję wynoszącą 19,9%. Oznacza to, że w 2018 roku na realizację wybranych przez mieszkańców zadań zostanie przeznaczonych ok. 1,68 mln zł. Zrealizowanych zostanie 10 projektów osiedlowych oraz 7 projektów ogólnomiejskich: 4 twarde i 3 miękkie.

Wszystkich głosów oddano 9 588, z czego nieważnych było 2 205. W głosowaniu internetowym oddano 3 899 ważnych głosów. Do urn ustawionych w ratuszu i w różnych punktach w mieście wrzucono 3 484 ważne karty do głosowania. Nieważność głosów wynikała z nieprawidłowego wypełnienia karty (brak numeru PESEL, brak imienia i nazwiska, podpisu lub daty, zaznaczenie więcej niż jednego projektu w danej kategorii lub zagłosowanie więcej niż raz) bądź z faktu, że głosujący podał błędne dane, nie był mieszkańcem Ciechanowa lub nie miał 16 lat. Było też 28 przypadków, kiedy głosujący posługiwali się danymi osób zmarłych. W tegorocznej edycji o wysokości środków przeznaczonych na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak rok temu, decydowała frekwencja. Tegoroczna wyniosła 19,9 %, czyli była wyższa o  3,4 % w stosunku do poprzedniego roku (przy obliczaniu frekwencji nie były brane pod uwagę głosy nieważne). Uprawnionych do głosowania było 36 957 mieszkańców Ciechanowa. Podobnie jak w ubiegłym roku, największą popularność wśród mieszkańców zyskał projekt dotyczący rewitalizacji i zagospodarowania terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – kąpieliska „Krubin”. Drugie miejsce zajął projekt związany z budową niskiego parku linowego przy ul. Kraszewskiego. Spośród poddanych pod głosowanie projektów „miękkich” zrealizowane zostaną trzy: bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA

Rozbudowa parku aktywnej rekreacji, budowa chodnika oraz montaż 3 lamp.

Głównym założeniem projektu jest budowa chodnika w miejscu istniejącego ciągu komunikacyjnego przyległego do parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa. W kosztorysie uwzględniono rozbudowę miejsca zabaw dzieci, postawienie dodatkowych elementów zabawowych, budowę „łapaczy piłki” oraz montaż 3 lamp.
300 głosów
Pomysłodawca: Stanisław Jankowski. Koszt: 96 tys. zł 

ALEKSANDRÓWKA II

Poprawa stanu technicznego nawierzchni wewnętrznej drogi pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 5A-7.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi osiedlowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 5a-7.
314 głosów
Pomysłodawca: Jan Kuć. Koszt: 66 tys. zł

BLOKI

Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ciechanowie.

Projekt zakłada wymianę istniejących starych elementów ogrodzenia z siatki na nowe panele ogrodzeniowe oraz zagospodarowanie trawnika i nowe nasadzenia wzdłuż nowopowstałego ogrodzenia.
579 głosów
Pomysłodawca: Katarzyna Wyszkowska. Koszt: 70 500 zł

KARGOSZYN

Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w zatokę postojową, chodnik oraz altany rekreacyjne.

Kosztorys projektu obejmuje budowę zatoki postojowej, chodnika, 3 altan rekreacyjnych oraz wyposażenie ścieżki chodnikowej w ławki i kosze na śmieci. Inwestycja ma na celu uzupełnienie infrastruktury oraz ulepszenie dostępu do istniejącego już placu zabaw i terenu rekreacyjnego na osiedlu Kargoszyn.
601 głosów
Pomysłodawca: Robert Umiński. Koszt: 95 tys. zł

KWIATOWE

Wjazd z kostki brukowej do placu zabaw na Wesołej.

Projekt zakłada budowę wjazdu z kostki brukowej na plac zabaw przy ulicy Wesołej, dokończenie budowy ogrodzenia i wstawienie elementów małej architektury.
240 głosów
Pomysłodawca: Rafał Porębski. Koszt: 100 tys. zł 

PŁOŃSKA

Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Księcia Konrada.

Założeniem projektu jest budowa ogrodzonego placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Księcia Konrada.
1360 głosów
Pomysłodawca: Michał Rząsiński. Koszt: 100 tys. zł 

PODZAMCZE

Wykonanie infrastruktury na ulicy Gostkowskiej, Komunalnej oraz zainstalowanie urządzeń zabawowych.

Kosztorys projektu obejmuje wykonanie chodnika o długości 70 mb wraz z przejściem dla pieszych na ul. Gostkowskiej, utwardzenie pobocza ul. Komunalnej oraz montaż urządzeń zabawowych i słupków do siatkówki przy blokach ul. Komunalnej.
267 głosów
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski. Koszt: 93 tys. zł

SŁONECZNE

Budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin.

Projekt przewiduje budowę 20 miejsc parkingowych i 3 lamp przed bramą ROD Rubin pomiędzy ulicą Podleśna i Dobrą.
711 głosów
Pomysłodawca: Jan Tański. Koszt: 97 tys. zł

ŚRÓDMIEŚCIE

Kwiaty i zieleń na ul. Warszawskiej.

Projekt zakłada zainstalowanie kwietników na 60 latarniach w ciągu ul. Warszawskiej oraz ustawienie 10 wież kwiatowych.
116 głosów
Pomysłodawca: Ewa Jagiełło. Koszt: 80 tys. zł 

ZACHÓD

Budowa siłowni zewnętrznej MZS nr 2 wraz z realizacją zajęć rekreacyjno-sportowych.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie fragmentu działki na terenie MZS nr 2 poprzez budowę siłowni zewnętrznej z 8 łączonymi stanowiskami do ćwiczeń oraz elementami małej architektury. Projekt zakłada również przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie wakacyjnym na obiektach szkolnych.
259 głosów
Pomysłodawca: Barbara Chełmińska. Koszt: 100 tys. zł 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

PROJEKTY TWARDE

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce letniej rekreacji. II etap

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada modernizację kąpieliska poprzez wyposażenie terenu w ławki ze stolikami i urządzenia zabawowe, nowe nasadzenia, budowę czterech pomostów dla wędkarzy, utwardzenie ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika. W kosztorysie uwzględnione zostały prace hydrologiczne oraz opracowanie projektu technicznego dotyczącego połączenia w kolejnym etapie rewitalizacji dwóch zbiorników wodnych na Krubinie.
2127 głosów
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski. Koszt: 200 tys. zł

Niski park linowy przy ul. Kraszewskiego.

Projekt zakłada montaż w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Kraszewskiego linowego placu zabaw dla dzieci. Przeszkody linowe będą zawieszone na bezpiecznej dla bawiących się na nich dzieci na wysokości 50 cm.
383 głosy
Pomysłodawca: Iwona Trzcińska. Koszt: 200 tys. zł

Zjeżdżalnie wodne na miejskim basenie odkrytym.

Projekt jest dedykowany rodzinom z dziećmi. Zakłada budowę na basenie odkrytym dwóch zjeżdżalni wodnych: krętej i płaskiej.
269 głosów
Pomysłodawca: Artur Trzciński. Koszt: 200 tys. zł

Ratujmy ciechanowskie kasztanowce.

Celem projektu jest ochrona kasztanowców poprzez zminimalizowanie szkód wyrządzonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka, ograniczenie populacji tego szkodnika oraz dbałość o ogólna kondycję kasztanowców. Projekt zakłada min. zakup i montaż budek lęgowych dla sikor, pułapek feromonowych i nawozu wieloskładnikowego.
376 głosów
Pomysłodawca: Olga Kruszyńska. Koszt: 32 700 zł 

PROJEKTY MIĘKKIE

Bezpieczna ciechanowianka – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia.

Wniosek dotyczy przeprowadzenia kursu samoobrony dla kobiet (powyżej 16 roku życia). Zajęcia mają na celu podnieść sprawność fizyczną uczestniczek, poprawić ich stan zdrowia oraz zwiększyć bezpieczeństwo i wiarę we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii, dietetyki oraz pierwszej pomocy.
970 głosów
Pomysłodawca: Michał Rząsiński. Koszt: 30 tys. zł

Obchody „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączone z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci autystycznych i ich rodzin.

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie 8 kwietnia 2018 roku obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączony z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi. W ramach imprezy plenerowej na scenie przed halą MOSiR wystąpią artyści, rozstrzygnięte będą konkursy, rozegrany zostanie turniej w piłkę nożną, odbędzie się Niebieski Maraton Zumby.
845 głosów
Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak. Koszt: 29 tys. zł 

Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów

Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych.
643 głosy
Pomysłodawca: Arkadiusz Dubikowski. Koszt: 30 tys. zł

Źródło:UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*