Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady OT w ćwiczeniach taktycznych KOP-22 w strefie przygranicznej z Białorusią

W dniach 16-18 września ponad 800 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wzięło udział w ćwiczeniach taktycznych KOP-22 w strefie przygranicznej z Białorusią. Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady OT wykonywali zadania z żołnierzami wojsk operacyjnych oraz współdziałali ze Strażą Graniczną.  

KOP-22 jest jednym z większych tegorocznych przedsięwzięć szkoleniowych, które odbywało się w strefie przygranicznej z Białorusią. W ćwiczeniu wzięło udział ponad 800 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych. Z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, w zajęcia taktyczne zaangażowani byli żołnierze z 52 batalionu lekkiej piechoty z Komorowa.

Wspólne szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z wojskami operacyjnymi było konsekwencją działań, jakie od ponad roku prowadzono w ramach wsparcia Straży Granicznej na naszej wschodniej granicy. Wpisują się one ponadto w zadanie, jakie Terytorialsi noszą na ramieniu – są zawsze blisko swoich lokalnych społeczności, są zawsze gotowi, by strzec granic naszego kraju. 

Głównym założeniem ćwiczenia KOP-22 było uwzględnienie zdobytego doświadczenia w zweryfikowaniu nowych rozwiązań taktycznych i technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych z Białorusią.

 Dla żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT była to okazja do przeszkolenia się z zakresu organizacji ochrony granicy państwowej, jak również do doskonalenia procedur reagowania i współpracy służb mundurowych. Do elementów szkoleniowych należało m.in. przygotowywanie posterunków obserwacyjnych, prowadzenie patroli pieszych i kołowych we współdziałaniu ze Strażą Graniczną, a także poszukiwanie osób z wykorzystaniem grupy K-9. W ramach działań przeciwdywersyjnych przećwiczono działania pościgowe, obronę infrastruktury krytycznej oraz dozorowanie terenu. 

Ćwiczenie realizowano niezależnie od sił i środków zaangażowanych obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Żołnierze WOT niezmiennie wykonują swoje planowe zadania związane z ochroną granicy.

Źródło/foto: 5MBOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*