Zostań "Liderem Zmian" na Mazowszu!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do plebiscytu eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023” na Mazowszu. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej do 31 lipca. Udział w plebiscycie to okazja na pochwalenie się efektami projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wśród mieszkańców regionu. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Plebiscyt internetowy skierowany jest do samorządów, ich jednostek organizacyjnych, uczelni, przedsiębiorców
i wszystkich innych beneficjentów programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Każdy beneficjent
może zgłosić maksymalnie 2 swoje projekty. Fundusze europejskie wspierają zrównoważony rozwój Mazowsza. Program regionalny jest już na zaawansowanym etapie realizacji, a efekty dofinansowanych działań widoczne są w całym województwie.

Zachęcam wszystkich beneficjentów do zgłaszania przykładów inwestycji infrastrukturalnych, biznesowych,
a także projektów edukacyjnych czy społecznych do udziału w plebiscycie. Wspólnie pokażmy jak bardzo Unia
Europejska wpływa na rozwój Mazowsza w wymiarze lokalnym i regionalnym” – powiedział Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W sumie mieszkańcy zdecydują o przyznaniu mazowieckim projektom aż 23 nominacji do konkursu
głównego Lider Zmian. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ramach dziewięciu kategorii odpowiadających
wszystkim subregionom województwa, w tym subregionu ciechanowskiego (Ciechanowa oraz powiatów
ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego). W celu zobiektywizowania wyników z
uwagi na zróżnicowanie subregionów (w tym liczbę mieszkańców) liczba nominacji została uzależniona od liczby
umów o dofinansowanie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. To oznacza od 1 do 5 nominacji z jednego
subregionu o przyznaniu, których zdecydują mieszkańcy podczas internetowego głosowania.

“Każdy subregion jest inny, ma inne potrzeby i wyzwania, w których zaspokojeniu pomagają fundusze
z Unii Europejskiej. Celem plebiscytu jest promocja efektów dofinansowanych działań, a jednocześnie docenienie
wysiłków beneficjentów aktywnie pozyskujących unijne środki. Projekty którym mieszkańcy przyznają
największą liczbę głosów otrzymają automatyczną nominację do konkursu głównego Lider Zmian
zaplanowanego na 2023 rok, który będzie stanowił podsumowanie całej obecnej perspektywy unijnej” –
powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Do 31 lipca zgłoś swój projekt do udziału w plebiscycie!
O czym trzeba pamiętać?
 Każdy Beneficjent może zgłosić maksymalnie 2 swoje projekty,

Do udziału w plebiscycie przyjmowane są tylko projekty zakończone lub które do 30 czerwca osiągną
poziom co najmniej 70 procent realizacji.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.liderzmian.eu Zgłoszenie należy wysłać
najpóźniej do 31 lipca do godziny 23.59 na adres lider-zmian@mazowia.eu.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych istnieje od 2007 roku. Przez prawie 14 lat
rozdysponowała ponad 17 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej. To ponad 12 tys. projektów, których
efekty widoczne są w przestrzeni publicznej, w urzędach, szpitalach, szkołach, instytucjach kultury, uczelniach,
biznesie i wielu innych miejscach. MJWPU odpowiada obecnie za wdrażanie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, czyli ponad  8 mld zł dofinansowania skierowanego
głównie do administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza
Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego
i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są
na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za 
ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*