Stypendia w ramach Funduszu „Sztuka dla Młodych” oficjalnie wręczone [FOT]

W dniu 08.05.2023 r., w Kawiarni Artystycznej w PCKiSZ w Ciechanowie odbyło się oficjalne wręczenie jednorazowych stypendiów artystycznych w ramach Funduszu „Sztuka Młodych”. Fundusz został utworzony dla potrzeb wspierania młodych adeptów sztuki w zakresie tańca, plastyki, muzyki, śpiewu, teatru i innych form artystycznych realizowanych przez osoby kształcące się i działające w instytucjach upowszechniania kultury oraz placówkach oświatowych z terenu Powiatu Ciechanowskiego . Fundusz jest tworzony ze środków finansowych pozyskanych w ramach corocznego Koncertu Noworocznego „Gala”.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 45 wniosków, z czego 6 niestety nie spełniało wymogów regulaminu. Komisja konkursowa przyznała jednorazowo stypendia dla 33 wnioskodawców, którymi w tym roku zostali: Weronika Maluchnik, Kamil Humięcki, Gabriela Zembrzuska, Daria Żochowska, Małgorzata Tenderneda, Hubert Podlasik, Franciszek Kołakowski, Julia Goździewska, Weronika Goździewska – stypendium w wysokości 500,00 zł/os.; Aniela Stypik, Zofia Konwerska, Natasza Pepłowska, Zofia Jackowska, Maria Jackowska, Antonina Falkowska, Dawid Jezierski, Alicja Kaszubowska, Marceli Grzegorzewski, Alicja Pabich, Barbara Kolak – stypendium w wysokości 1.100,00 zł/os.; Małgorzata Pilzak, Kaja Grzelak, Jakub Jeskie – kwota w wysokości 1.500,00 zł/os.; Teatr “Rozmyty Kontrast”, Formacja Artystyczna FreakShow , Zespół Kucanki, Teatr „Klaps”, Teatr „Klapsik”, Zespół KOP , Daria Piotrowska, Zespół Quintet, Zespół Zgrany oraz Skrzaty Dominika – stypendium w wysokości 2.000,00 zł/grupa; “Ludowy Zespół Artystyczny CIECHANÓW” – stypendium w wysokości 3.000,00 zł.Łączna wartość przyznanych stypendiów w tegorocznej edycji konkursu wyniosła 40.600,00 zł.

fot: starostwo powiatowe w ciechanowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*