Oddali cześć pomordowanym w Lesie Ościsłowskim [FOT]

W lesie ościsłowskim w gminie Glinojeck, w ostatnią sobotę (29 kwietnia br.) odbyły się uroczystości poświęcone Ofiarom terroru hitlerowskiego pochowanym po obu stronach drogi, w tym niepełnosprawnym mieszkańcom i żołnierzom AK Ziemi Ciechanowskiej.

fot: Marcelina Kocot/UMiG Glinojeck

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*