Anna Żebrowska II zastępcą Prezydenta

Nowym II zastępcą Prezydenta została Anna Żebrowska, która będzie odpowiadać za miejską oświatę oraz politykę społeczną.

Anna Żebrowska urodziła się w Ciechanowie 4 sierpnia  1969 r. Jest absolwentką studiów podyplomowych w SGGW w Warszawie w zakresie rachunkowości oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu w zakresie administracji  publicznej z elementami zarządzania jakością. Na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo- Pedagogicznej uzyskała tytuł mgr inż. Równocześnie ukończyła Studium Pedagogiczne.

Nie jest związana z żadną partią. Od wielu lat jest aktywnym działaczem samorządowym, posiada również doświadczenie w zawodzie nauczyciela. Przed objęciem funkcji II zastępcy Prezydenta zrezygnowała z mandatu radnej powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*