Bieg Terytorialsów z okazji święta WOT

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej obchodzili 27 września Święto
Wojsk Obrony Terytorialnej, które zostało ustanowione w rocznicę powstania Polskiego
Państwa Podziemnego. W ciechanowskich koszarach odbył się uroczysty apel, a po nim
– sportowy team Brygady wystartował w biegu sztafetowym „Pamięci Roja”.

27 września to ważna data na kartkach kalendarza dla Terytorialsów. Tego dnia
obchodzony jest Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, a od pięciu lat jest to również
Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Podkreśla to historyczną tożsamość żołnierzy piątego
rodzaju sił zbrojnych, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej.
Z okazji Święta Terytorialsów na placu apelowym w koszarach 5 Mazowieckiej
Brygady OT odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy oraz pracowników resortu. Był to nie
tylko czas podziękowań za pełnioną służbę, ale również czas podsumowań 5 letnich
wysiłków, które przyczyniły się do wielkości, siły i znaczenia Brygady. Podczas apelu
wręczono zasłużonym żołnierzom listy gratulacyjne, odznaczenia państwowe oraz akty
mianowania na wyższe stopnie wojskowe.
Po tej części uroczystości, sportowy team 5MBOT na czele z dowódcą brygady – płk.
Mieczysławem Gurgielewiczem wystartował w biegu sztafetowym „Pamięci Roja”. Żołnierze
wykorzystują każdą okazję do podnoszenia swojej sprawności fizycznej, w myśl zasady –
wysportowany żołnierz – to dobry żołnierz. Terytorialsi wyruszyli tego dnia spod bram koszar
ciechanowskiej jednostki do Szyszek około godziny 9:00. Trasa, jaką mieli do pokonania,
liczyła z drogą powrotną blisko 55 km. Każda sztafeta miała do pokonania około 9 km,
jednak niektórzy biegacze postanowili podnieść poprzeczkę nieco wyżej, mierząc się z całą
trasą z Szyszek do Ciechanowa. W ten sposób żołnierze oddali hołd i upamiętnili miejsce
śmierci patrona 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – ppor. Mieczysława
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*