Budżet Obywatelski 2017: ruszyło głosowanie

Głosować można do końca września, w jeden wybrany sposób. Można to zrobić tradycyjnie – wrzucając prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania do urny w Urzędzie Miasta lub w jednym z innych wyznaczonych punktów w mieście, korespondencyjnie lub internetowo – wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Na karcie do głosowania znalazło się 38 projektów – 24 ogólnomiejskie i 14 osiedlowych.

Jeden głos można oddać na projekt z kategorii ogólnomiejskiej, jeden na projekt osiedlowy. Głosować może każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył szesnaście lat. Wniosek z propozycją zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok mógł zgłosić każdy, kto ukończył 16 rok życia. Projekty muszą dotyczyć spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2017 roku.

Głosy można oddawać w Urzędzie Miasta Ciechanów (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu – od 8.00 do 16.00). Karty do głosowania oraz urny znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta (u. Wodna 1) oraz w ratuszu przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego (plac Jana Pawła II 6).
Wyznaczone zostały punkty w różnych częściach miasta, w których między godziną 16.00 a 18.00 także można głosować w tradycyjny sposób. W poniedziałek 12 września głosować można w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Płońskiej 143, we wtorek 13 września w Miejskim Zespole Szkół nr 2 przy ul. Czarnieckiego 40, w środę 14 września w MOPS przy ul. Sienkiewicza 32D, w czwartek 15 września w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul Broniewskiego 1, w piątek 16 września w Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.
Urna wystawiona zostanie również na krytej pływalni przy ul 17 Stycznia 60B. Głosować będzie można tam codziennie, do końca września, w godzinach, w których czynny jest basen, czyli od godz. 6.00 do 22.00.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów można głosować o każdej porze aż do 30 września do północy. Link do głosowania znaleźć można na stronie głównej pod specjalnym banerem oraz na nowej stronie internetowej bo.umciechanow.pl, gdzie znajdują się wszystkie informacje i szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim.
Kartę do głosowania, która jest do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Ciechanów można wysłać pocztą tradycyjną do urzędu (pod adres: plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów), z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Liczy się data stempla pocztowego.
Należy wybrać jeden z możliwych sposobów głosowania. Każdy może oddać dwa głosy – jeden na projekt z kategorii osiedlowej, drugi z kategorii ogólnomiejskiej.
Na karcie do głosowania znajdują się 24 projekty w kategorii ogólnomiejskiej. Należy zaznaczyć tylko jeden. Na karcie są również propozycje zadań dla każdego z dwunastu ciechanowskich osiedli. W tej kategorii znajduje się łącznie 14 propozycji zadań. Można zaznaczyć tylko jedną.
Każdy głosujący musi wpisać swoje imię, nazwisko oraz numer PESEL. W papierowej wersji należy złożyć podpis pod oświadczeniem, w elektronicznej zaznaczyć akceptację regulaminu głosowania.
Projekty, które trafiły na kartę do głosowania to propozycje zgłoszone przez mieszkańców, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez komisję powołaną przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego. Propozycje zostały ocenione pod kątem formalno-prawnym, zweryfikowano koszty zadań, realność wykonania oraz sprawy własnościowe gruntów, na których mają zostać zrealizowane inwestycje. Z wszystkich 50 zgłoszonych projektów poddanych pod głosowanie jest w sumie 38. Negatywnie zaopiniowano 11 projektów, pomysłodawca jednego sam wycofał swoją propozycję. W ubiegłym roku spośród 70 propozycji odrzucono 11.

W 2017 roku zrealizowany zostanie jeden zwycięski projekt w każdym z 12 ciechanowskich osiedli oraz tyle zwycięskich projektów ogólnomiejskich, na ile pozwolą przeznaczone na Budżet Obywatelski środki. Wartość projektu osiedlowego, tak jak ostatnio, nie może przekroczyć 100 tys. zł. Nie ma górnej granicy kwoty wartości projektu ogólnomiejskiego.
Zgodnie z założeniami edycji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, wysokość środków na realizację zadań uzależniona będzie od frekwencji w głosowaniu.
Im większa ogólna frekwencja w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego – tym więcej środków zostanie zabezpieczonych na realizację zwycięskich zadań spośród zgłoszonych przez obywateli projektów zakwalifikowanych do głosowania. Główna idea zmian wprowadzonych do sformalizowanego w ubiegłym roku Budżetu Obywatelskiego ma zachęcić mieszkańców do aktywności. Jeżeli frekwencja utrzyma się na ubiegłorocznym poziomie, pula środków będzie sięgała 1,6 mln zł. Jeżeli frekwencja będzie wyższa, na realizację zadań będzie jeszcze więcej pieniędzy. Na zadania realizowane w 2016 roku, które mieszkańcy wybierali w 2015 roku, przeznaczono 1,6 mln zł, co stanowiło 1% wykonanych dochodów z roku poprzedniego. Teraz wysokość środków przy ogólnej frekwencji do 10% wyniesie 0,5% wykonanych dochodów z poprzedniego roku budżetowego, przy frekwencji powyżej 10% – 0,75% wykonanych dochodów, powyżej 15% – 1%, powyżej 20% – 1,5%, powyżej 30% – 2%, gdy frekwencja przekroczy 40% – będzie to 3% wykonanych dochodów z poprzedniego roku.
„Serdecznie zachęcam do udziału w głosowaniu. Będą pieniądze na wybrane przez mieszkańców zadania tylko wtedy, gdy mieszkańcy licznie zagłosują. Macie Państwo realny wpływ na wysokość środków, a tym samym na liczbę zrealizowanych zadań. Wszystko jest w rękach mieszkańców, Budżet Obywatelski to narzędzie, dzięki któremu można bezpośrednio decydować o tym co powstaje wokół, co dzieje się w mieście” – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim dostępne są na nowej stronie internetowej bo.umciechanow.pl.

PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA

1. Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego na wysokości budynków nr 2,4,6 – II etap na wysokości budynku nr 4
Projekt dotyczy drugiego z trzech etapów inwestycji mającej na celu rozbudowę istniejącego parkingu osiedlowego o ok. 70 miejsc parkingowych.
Pomysłodawca: Stanisław Jankowski
Koszt: 100 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II

1. Budowa 25 miejsc parkingowych przy ul. Gwardii Ludowej na wysokości Miejskiego Przedszkola nr 5
Projekt obejmuje przesunięcie chodnika i rozbudowę parkingu o dodatkowe 25 miejsc postojowych.
Pomysłodawca: Jacek Duriasz
Koszt: 76 000 zł

BLOKI

1. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie
Celem projektu jest zmodernizowanie przedszkolnego placu zabaw: wymiana urządzeń zabawowych, dostawienie nowych sprzętów do gier i zabaw.
Pomysłodawca: Edyta Urbańska
Koszt: 81 300,81 zł

2. „Zaciszny kącik na Blokach” przy ul. Świętochowskiego
Projekt obejmuje modernizację parkingu na 10-12 samochodów przy ul. Świętochowskiego, modernizację ścieżek, uporządkowanie i wprowadzenie nowej roślinności oraz elementów małej architektury.
Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka
Koszt: 96 000 zł

3. „Kwiatowy zakątek na Blokach” przy ul. Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej
Projekt zakłada uporządkowanie terenu zielonego przy ulicach: Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej. Kosztorys obejmuje również odnowienie trawnika, wprowadzenie nowych nasadzeń. W miejscu po dawnych basenikach powstanie kwietnik, na skwerze stanie 6 drewnianych ławek i 6 ławek bujanych, kosze na śmieci i 12 latarni. Konary drzew posłużą za „bibliotekę plenerową”.
Pomysłodawca: Dorota Bugajska
Koszt: 100 000 zł
KARGOSZYN

1. Budowa chodnika przy ul. J. Dąbrowskiego (odc. od ul. Waryńskiego do ul. Kicińskiego)
Zadanie ma na celu poprawienie infrastruktury drogowej poprzez budowę chodnika przy ul. J. Dąbrowskiego.
Pomysłodawca: Michał Jeziółkowski
Koszt: 80 000 zł

KWIATOWE

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej
Projekt ma na celu budowę ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego z bramkami i zestawem do koszykówki.
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 000 zł

PŁOŃSKA

1. Budowa chodnika na części pasa drogi gminnej dojazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz „Villa Art” przy ul. Witosa
Projekt przewiduje budowę chodnika oraz ustawienie 3 punktów świetlnych wzdłuż drogi dojazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz „Villa Art”.
Pomysłodawca: Anna Banasiak w imieniu Zarządu Osiedla Villa Art
Koszt: 58 300 zł

PODZAMCZE

1. Elementy małej architektury wzdłuż kładki na błoniach zamkowych i budowa miejsc parkingowych przy ul. Parkowej
Projekt dotyczy ustawienia przy budowanej na zamkowych błoniach kładce ławek i koszy na śmieci oraz budowy miejsc parkingowych przy ul. Parkowej.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
Koszt: 100 000 zł

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie
Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego i zamontowanie 2 opraw na istniejących słupach przy ul. Kąckiej przy posesji nr 8 i 16.
Pomysłodawca: Witold Gorlewski
Koszt: 67 000 zł
PRZEMYSŁOWE

1. „Parowóz wraca do Ciechanowa” – rewitalizacja skweru przy ul. Fabrycznej
Głównym założeniem projektu jest zakup lokomotywy i ustawienie jej na skwerze pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Fabrycznej z Sienkiewicza. Kosztorys obejmuje również wykonanie alejek prowadzących do parowozu oraz ustawienie ławek z kamienia.
Pomysłodawca: Tomasz Podsiadlik
Koszt: 100 000 zł

SŁONECZNE

1. Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kruczej oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Dobrej o elementy siłowni
Projekt przewiduje wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Kruczej, wykonanie parkingu na 5 miejsc postojowych oraz rozbudowę placu zabaw przy ul. Dobrej o urządzenia siłowe, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE

1. Modernizacja terenu „za Rossmanem”
Projekt obejmuje remont chodnika, drogi wewnętrznej i stworzenie nowych miejsc parkingowych, wygospodarowanie terenu zielonego oraz postawienie czterech ławek, stojaka na rowery i kosza na śmieci na placu pomiędzy blokami ulic: Nadfosnej 4, Mikołajczyka 1, 11 Pułku Ułanów Legionowych 12, Warszawskiej 12.
Pomysłodawca: Marek Rutkowski
Koszt: 88 300 zł

ZACHÓD

1. Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z 1000 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych
Kosztorys projektu zakłada budowę boiska sportowego do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzenie zajęć, podczas których uczestnicy poznają zasady i elementy techniczne tej gry.
Pomysłodawca: Barbara Chełmińska
Koszt: 100 000 zł

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce letniej rekreacji
Projekt dotyczy modernizacji pomostu oraz tereny kąpieliska. Projektodawca wnioskuje o renowację plaży, budowę boiska do piłki plażowej i kortu tenisowego o twardej nawierzchni oraz nasadzenie drzew ozdobnych. Projekt uwzględnia również wyposażenie terenu w pawilon dla ratowników, przebieralnie, stoliki z daszkami, stojaki na rowery, kosze i toalety.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 250 000 zł

2. Wybudowanie zatoki parkingowej wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich przy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie
Założeniem projektu jest wybudowanie w ciągu ul. Batalionów Chłopskich po stronie DPS „Kombatant” zatoki parkingowej.
Pomysłodawca: Dariusz Marchlewski
Koszt: 70 000 zł

3. „Ogród Fantasy” w ogrodach COEK Studio
Projekt dotyczy ustawienia w Ogrodzie Botanicznym przy COEK Studio 10 drewnianych rzeźb przedstawiających bohaterów z powieści fantasy oraz dwóch szaf, które będą służyć za bramy do ogrodu. Postaci-rzeźby to min. Aslan („Opowieści z Narni” C.S. Lewis), Gandalf i Gollum („Władca Pierścieni” J.R.R.Tolkien), Geralt z Rivii („Wiedźmin” A. Sapkowski), Harry Potter (J.K. Rowling), Achaja (A. Ziemiański), Daenerys Targaryen („Gra o tron” G.R.R.Martin), Katniss Everdeen („Igrzyska śmierci” S.Collins), Śmierć („Kosiarz” Terry Pratchett), Alicja z króliczkiem („Alicja w krainie czarów” L. Carroll), Willy Wonka („Charlie i fabryka czekolady”,R.Dahl).
Pomysłodawca: Magdalena Jabłońska
Koszt: 140 000 zł

4. Piasek na zimę do posypywania chodników
Projektodawca wnioskuje o wyznaczenie na terenie miasta 10 punktów i zaopatrzenie ich jesienią w piasek potrzebny do posypywania zimą chodników.
Pomysłodawca: Ryszard Myśliński
Koszt: 10 000 zł

5. „Bezpiecznie korzystamy z Internetu” – zajęcia dla dzieci z klas II i III
Celem projektu jest prowadzenie zajęć dla dzieci z klas II i III ze wszystkich szkół w Ciechanowie. Zajęcia będą dotyczyły bezpiecznego korzystania z Internetu, zjawiska komputeromanii (zbyt długiego spędzania czasu przy komputerze) oraz cybrprzemocy. Kosztorys obejmuje zakup materiałów (mazaków, kopert, papieru), wynajem sali, opłatę dla prowadzącego oraz zakup napojów i pizzy dla dzieci.
Pomysłodawca: Edyta Kołodziej
Koszt: 72 000 zł

6. Budowa skateparku na terenie Gimnazjum nr 1
Projekt zakłada utworzenie skateparku o podłożu asfaltobetonowym wraz z urządzeniami na placu za Gimnazjum nr 1.
Projektodawca: Julian Trzciński
Koszt: 197 000 zł

7. „Lato z tenisem ziemnym” – bezpłatne zajęcia dla uczniów
Projekt skierowany do grupy 100 uczniów z Ciechanowa. Dzieci i młodzież podzielona na 10 grup po 10 osób będzie pobierać lekcje gry w tenisa ziemnego pod okiem trenera.
Pomysłodawca: Jacek Duriasz
Koszt: 48 600 zł

8. Wyposażenie modelarni do celów szkoleniowych dzieci i młodzieży
Kosztorys projektu obejmuje zakup narzędzi i materiałów niezbędnych podczas zajęć w modelarni Ciechanowskiego Klubu Modelarskiego.
Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski
Koszt: 50 000 zł

9. Makieta dotykowa miasta Ciechanowa
Projekt dotyczy wykonania z mosiądzu na granitowym cokole odlewu przedstawiającego centrum miasta z jego głównymi zabytkami: zamkiem, ratuszem, kościołem farnym i poaugustiańskim, wzgórzem farnym.
Pomysłodawca: Sławomir Januszewski
Koszt: 45 000 zł

10. Wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej plażowej
Projekt przewiduje budowę na terenie przy ul. Parkowej ogrodzonego boiska do beach soccera wraz z bramkami i ławkami rezerwowych. Kosztorys obejmuje również zakup i transport piasku oraz zakup kosiarki do trawy.
Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski
Koszt: 219 350 zł

11. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyn seniorów.
Realizacja projektu ma zapewnić udział zawodników z ciechanowskich drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych oraz zakup strojów piłkarskich i sprzętu sportowego.
Pomysłodawca: Jarosław Balicki
Koszt: 119 960 zł

12. Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów
Projekt obejmuje dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych dla przygotowania do sezonu II ligi piłki ręcznej seniorów, organizację turniejów, udział zawodników w rozgrywkach oraz zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego.
Pomysłodawca: Mariusz Olszewski
Koszt: 95 000 zł

13. Hala sportowa – zadaszenie lodowiska miejskiego
Projekt zakłada montaż hali namiotowej – zadaszenia lodowiska miejskiego wraz z oświetleniem. Zadaszenie lodowiska uniezależni korzystanie z lodowiska od warunków atmosferycznych, pozwoli na utrzymanie stałej temperatury lodu.
Pomysłodawca: Sławomir Sokolniki
Koszt: 426 294 zł

14. Napowietrzanie zbiornika wodnego – kanały TKKF przy ul. Gostkowskiej i Kargoszyńskiej
Instalacja fontanny pływającej z oświetleniem nocnym napowietrzającej zbiornik przy ul. Gostkowskiej.
Pomysłodawca: Dariusz Oleksiak
Koszt: 65 000 zł

15. „Park Przyjazny Dzieciom i Mieszkańcom Ciechanowa” (im. J. Dąbrowskiego) – II etap
II etap projektu zakłada budowę w parku im. J. Dąbrowskiego alejek, założenie trawników, ustawienie elementów małej architektury, odnowienie rzeźby Ciechana oraz nowe nasadzenia kwiatów.
Pomysłodawca: Ksenia Kowalska
Koszt: 165 700 zł

16. „Pies w mieście” – budowa miejsca do psich zabaw
Zadanie obejmuje budowę ogrodzonego placu, zakup i ustawienie elementów małej architektury, tablic informacyjnych oraz toru przeszkód dla psów w sąsiedztwie parku im. Marii Konopnickiej. Teren ma być miejscem psich zabaw i spotkań ich właścicieli.
Pomysłodawca: Ilona Kowalska
Koszt: 91 000 zł

17. Impreza „VII Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus”
Projekt zakłada zorganizowanie po raz siódmy imprezy kulturalnej, która obejmuje barwny korowód przebierańców z udziałem min. mieszkańców, przedstawicieli szkół, placówek oświatowych, uczelni wyższych, grup tanecznych i rekonstrukcyjnych, klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji, orkiestry dętej.
Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
Koszt: 21 500 zł

18. Szkolenie oraz udział w zawodach i pokazach grupy wyczynowej Taekwon-do klubu Matogi Ciechanów
Projekt dotyczy pokrycia kosztów szkolenia, udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych dla najbardziej utytułowanych zawodników Taekwon-do trenujących w klubie LKS Matogi Ciechanów.
Pomysłodawca: Magdalena Proszek
Koszt: 87 700 zł

19. Festiwal średniowieczny – „Bunt Mazowsza”
Zadanie obejmuje edukację mieszkańców naszego regionu poprzez inscenizację z udziałem grup rekonstrukcyjnych wydarzeń z okresu pierwszych wzmianek o istnieniu miasta Ciechanów. Impreza kulturalna będzie atrakcją turystyczną.
Pomysłodawca: Maciej Dariusz Kraszewski
Koszt: 77 000 zł

20. „Rodzina” – warsztaty edukacyjne dla ojców, matek i całych rodzin
Inicjatywa ma na celu promowanie i kształtowanie więzi rodzinnych. Projekt zakłada min. przeprowadzenie warsztatów dla ojców i matek oraz całych rodzin, zajęć artystycznych dla dzieci, rajdów pieszo-rowerowych i zajęć edukacyjnych z Nordic Walking.
Pomysłodawca: Robert Kraczkowski
Koszt: 299 000 zł

21. „Odkryć sztukę Bolesława Biegasa” – I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski
Projekt zakłada organizację w Ciechanowie i Koziczynie dwutygodniowego I Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego im. Bolesława Biegasa oraz wystawy poplenerowej. Autor zwycięskiej pracy otrzyma stypendium na jej wykonanie, a rzeźba ustawiona zostanie w parku im. Jarosława Dąbrowskiego.
Pomysłodawca: Teresa Kaczorowska
Koszt: 93 800 zł

22. Książkomaty plenerowe
Projekt obejmuje ustawienie na Pasażu im. Marii Konopnickiej oraz na placu Jana Pawła II książkomatów , w których mieszkańcy mogliby zostawiać książki do „uwolnienia” czyli udostępnić je innym osobom. Projekt książkomatu miałby być wybrany w drodze konkursu z nagrodą pieniężną.
Pomysłodawca: Anna Suchodolska
Koszt: 6 000 zł

23. Sieć wodociągowa w ul. Opinogórskiej I w Ciechanowie
Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej w ul. Opinogórskiej I na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Kąckiej.
Projektodawca: Krzysztof Wróblewski
Koszt: 326 000 zł

24. „Miejski Projekt Profilaktyki Zdrowia” – Choroby układu krążenia, choroby nowotworowe u obecnych i byłych palaczy w wieku 50-74 lat
Projekt zakłada wykonanie wielorzędowej tomografii komputerowej z opisem oraz prześwietlenia klatki piersiowej z opisem u co najmniej 1500 osób w wieku 50-74 lat.
Pomysłodawca: Krystyn Płoski
Koszt: 345 000 zł

Link do głosowania: https://bo.umciechanow.pl/glosowanie/zaglosuj

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*