Ciechanów pozyskał 33 mln zł z UE na inwestycje

Unijne dofinansowanie pozyskane przez miasto dotyczy budowy centrum park&ride, modernizacji ulicy Sienkiewicza, powstania nowej drogi obwodowej, zakupu dwóch autobusów oraz elektronicznego systemu informacji pasażerskiej. Dzięki unijnemu wsparciu miasto będzie mogło zrealizować przedsięwzięcia, których
łączna wartość to 42 112 026,88 zł. Zewnętrzne dofinansowanie wynosi 33 303 221,50 zł, co stanowi prawie 80% kosztów inwestycji. Jak powiedział Krzysztof Kosiński
„Jest to wręcz zawrotna suma, która dla samorządu jest jak los na loterii. Z tą różnicą, że to nie jest szczęście czy przypadek, bo opracowaliśmy bardzo dobry
projekt, który został doceniony. Dla budżetu miasta to potężny zastrzyk finansowy. Otwierają się kolejne możliwości inwestycyjne, a każda inwestycja świadczy o
rozwoju miasta i ten rozwój napędza”  Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę nowej drogi obwodowej, od ronda Solidarności, biegnącej poza granice Ciechanowa, do krajowej sześćdziesiątki na wysokości centrum handlowego Marcredo. Droga ta połączy dwie drogi krajowe, wyprowadzi TIR-y z miasta i w mieście rozluźni ruch. Pojawią się wzdłuż niej także ścieżki rowerowe i chodniki. Również dzięki dofinansowaniu niebawem wystartuje budowa centrum park&ride na
ponad 200 miejsc parkingowych obok dworca PKP. Inwestycja będzie służyła m.in. osobom przesiadającym się z samochodu w pociąg czy autobus. Teren wokół
dworca zostanie na nowo zagospodarowany, odnowiony będzie skwer. Z pozyskanych pieniędzy kupione zostaną dwa nowoczesne autobusy – jeden elektryczny, drugi – z silnikiem o normie emisji spalin Euro VI. Dodatkowo zainstalowany będzie system informacji pasażerskiej. Na 14 przystankach staną elektroniczne tablice, pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu autobusu na przystanek.

Unijne środki zostaną przeznaczone także na kompleksową modernizację ulicy Sienkiewicza. Inwestycja jest w trakcie realizacji – powstają nowe chodniki, ścieżka
rowerowa, przekładana jest zabytkowa kostka, zamontowane zostaną elementy małej architektury, zagospodarowana zostanie zieleń. „W ostatnim czasie Ciechanów z dużym powodzeniem pozyskuje środki unijne na realizację ważnych i potrzebnych mieszkańcom regionu inwestycji. Tym razem sięga aż po 33 mln zł na projekty infrastrukturalne. Gratuluję prezydentowi energii i skuteczności w szukaniu nowych rozwiązań, pisaniu dobrych projektów, a przede wszystkim pozyskiwaniu funduszy europejskich”  – powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Wniosek pod nazwą „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie
drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz
ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” będzie
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Ciechanów wyprzedził m.in. Płock, Ostrołękę i Siedlce. O środki aplikowało sześciu wnioskodawców, z czego tylko miastu Ciechanów i powiatowi sokołowskiemu
przyznano pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*