Decyzja Wojewody Mazowieckiego o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 541

W dniu 09 .05.2017 w ciechanowskiej delegaturze Urzędzu Wojewódzkiego odbyła się konferencja prasowa dotycząca decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie gmin Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Rościszewo z powiatów żuromińskiego i sierpeckiego. Kierownik Delegatury Krzysztof Bieńkowski przedstawił decyzję Wojewody i wręczył ją samorządowcom.
Konferencję otworzył Kierownik Delegatury Krzysztof Bieńkowski witając przedstawicieli gmin: Anetę Goliat – Burmistrz Żuromina, Andrzeja Szymańskiego – Burmistrza Bieżunia, Jana Sugajskiego – wójta Rościszewa oraz Ryszarda Dobiesz – sekretarza gminy Lutocin.
Krzysztof Bieńkowski przedstawił informację dotyczące decyzji podjętej przez Wojewodę tłumacząc, iż jest ona bardzo ważna dla powiatu żuromińskiego i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Celem inwestycji jest poprawa warunków infrastruktury dla wszystkich mieszkańców i podróżujących przez wspomniane gminy. Droga 541 jest kluczowa dla powiatu żuromińskiego i ma ogromne znaczenie dla gospodarki i turystyki w regionie. Droga wykonana zostanie przez Województwo Mazowieckie ze wsparciem środków europejskich oraz zostanie dostosowana do standardów bezpieczeństwa poprzez budowę rond, przebudowę skrzyżowań, przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych.
Janusz Prusiński kierownik oddziału infrastruktury, który szczegółowo opowiedział o zakresie robót, które zostaną wykonane, m.in. o przebudowie dziesięciu skrzyżowań z drogami gminnymi, siedmiu skrzyżowań z drogami powiatowymi, skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 561, tak by dopasować się do projektowania układu komunikacyjnego.
 Aneta Goliat Burmistrz Miasta i Gminy Żuromin wyraziła swoje zadowolenie i podziękowała za decyzję modernizacji drogi wojewódzkiej nr 541 i podkreśliła, że jest to sprawa strategiczna, gdyż dzięki rozbudowie droga stanie się bezpieczniejsza i zwiększy komfort osób z niej korzystających.
Swój pogląd wyraził również Andrzej Szymański Burmistrz Miasta i Gminy  Bieżuń, tłumacząc że jest to  istotna sprawa, gdyż istnieje tam połączenie z drogą wojewódzką 561, która łączy powiat z Warszawą. Wyraził zadowolenie, gdyż ułatwi to szybki transport na terenie powiatu oraz doprowadzi do polepszenia bezpieczeństwa. Podkreślił także, że jest to ważny element poprawy infrastruktury drogowej, ponieważ daje szanse na rozwój infrastruktury handlowej.
Jan Sugajski Wójt Gminy Rościszewo powiedział, że jest zadowolony z decyzji podjętej przez Wojewodę. Podkreślił, że na terenie powiatu pozyskiwany jest surowiec  kruszywa różnego rodzaju, co powoduje natężenie transportu.
Sekretarz Gminy Lutocin, Ryszard Dobiesz podkreślił, że jest to ważne przedsięwzięcie i ma szczególne znaczenie rozwoju gospodarczego, społecznego w zakresie dostaw dla całego powiatu.
Na zakończenie konferencji  Kierownik Delegatury Krzysztof Bieńkowski wręczył gospodarzom gmin decyzje podpisane przez Wojewodę Mazowieckiego i życzył szybkiego zakończenia inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*