Honorowi Krwiodawcy odznaczeni!

Zapraszamy Państwa na relację video z wtorkowego ,,Koncertu z Gwiazdą” organizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie.

Za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny w Warszawie nadał

Kryształowe Serce”

Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom Polskiego Czerwonego Krzyża

Wyróżnienie otrzymali:

1. Pan Zdzisław Kozera – Zasłużony Honorowy Krwiodawca z Ciechanowa

2. Pan Zdzisław Federewicz – Zasłużony Honorowy dawca Krwi z Gminy

Sońsk,

 

KAPITUŁA ODZNAKI HONOROWEJ

w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża nadaje ODZNAKĘ HONOROWĄ PCK

1. Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

– przy Nadleśnictwie Ciechanów

Pan Wojciech Kamiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów

I prezes klubu –Pan Paweł Kowalski odebrali odznakę w imieniu klubu

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE

nadał

Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom i działaczom promującym i wspierającym honorowe krwiodawstwo

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża

 

I-go II–go i IV -go stopnia

Odznakę I stopnia otrzymali:

1/ Pani Małgorzata Czaplicka

2/ Pan Czesław Nieradka

II go stopnia:

1/ Pani Anna Barbara Jaroszewska

2/ Pani Marlena Elżbieta Stryjewska

IV go stopnia :

1/ Barbara Kamińska

2/ ks. Wojciech Michał Hubert

3/ Pan Krzysztof Futyma

4/ Pan Sławomir Andrzej Kubiński

5/ Pan Dariusz Kozar

6/ Pan Krzysztof Siemiatkowski

7/ Pan Marek Zalewski

 

Odznaka „ ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI ”

W dowód uznania za najpiękniejszy „Dar Humanitarny”

bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

w Warszawie

nadał:

Odznakę „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi „

I-go , II –go i III go stopnia:

I go stopnia:

1/ Pan Andrzej Kołakowski

2/ Pan Kazimierz Rykowski

II go stopnia:

1/ Pan Radosław Wójciak

III- go stopnia:

1/ Pan Paweł Dąbkowski

3/ Pan Tadeusz Radulski

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi z Klubu HDK przy Oddziale Rejonowym PCK w Ciechanowie, Klubu HDK przy Urzędzie Gminy w Gołyminie-Ośrodku, Klubu HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie.

/ można nadmienić, że III go st. po oddaniu honorowo 6 l krwi, II st. po oddaniu 12 l krwi i I-go st. – po oddaniu 18 l krwi/

 

Upominki otrzymali :

Zasłużeni krwiodawcy z powiatu ciechanowskiego

Zasłużeni Działacze i Prezesi Klubów HDK z powiatu ciechanowskiego

Zasłużeni krwiodawcy z miasta Ciechanowa)

Zasłużeni krwiodawcy z gminy Ciechanów:

Zasłużeni krwiodawcy z gminy Gołymin-Ośrodek:

Zasłużeni krwiodawcy z gminy Opinogóra Górna:

Zasłużeni krwiodawcy z miasta i gminy Glinojeck:

Zasłużeni krwiodawcy z gminy Sońsk z Klubu HDK przy Urzędzie Gminy w Sońsku

Zasłużeni krwiodawcy z Gruduska, Ojrzenia, Regimina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*