Konkurs plastyczny „Bezpieczny pieszy”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z dwóch grup wiekowych: 7-11 lat oraz 12-18 lat. Warunkiem udziału jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace należy składać do Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1, pokój 209) do 4 sierpnia. Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na związane z nim przetwarzanie danych osobowych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 11 sierpnia. Oceny prac dokona komisja, która będzie brała pod uwagę zgodność pracy z tematem, walory artystyczne, kreatywność, samodzielność. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Za pierwsze miejsce nagrodą jest kask ochronny na rower, plecak, torba sportowa, za drugie i trzecie – plecak i torba sportowa. Laureaci zostaną telefonicznie powiadomieni o miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej UM Ciechanów.

W ramach projektu, z którym związany jest konkurs, zakupionych i zamontowanych zostanie 100 sztuk tzw. kocich oczek, czyli aktywnych punktowych elementów odblaskowych typu LED, przy 14 przejściach dla pieszych na drogach gminnych. Na 5 przejściach zostaną namalowane po dwa napisy przypominające pieszym wchodzącym na jezdnię, że najpierw należy spojrzeć w lewo i upewnić się, że można bezpiecznie przekroczyć jezdnię. Ponadto wśród uczestników ruchu drogowego realizowane będą działania edukacyjne w ramach zadań własnych: przez policję, straż pożarną ,WORD. Straż Miejska będzie prowadziła działania edukacyjne, m.in. wśród osób starszych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*