Konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

W ramach zadania, na które miasto pozyskało dofinansowanie, zorganizowany został dla ciechanowskich gimnazjalistów konkurs fotograficzny o tematyce segregacji odpadów, a dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny, dotyczący tej samej problematyki.

Celem konkursów jest promowanie dbałości o środowisko naturalne w społeczności lokalnej. Do miejskich szkół zostały przesłane zaproszenia i regulaminy. Każdy uczestnik konkursu do końca października może przesłać lub dostarczyć do Urzędu Miasta Ciechanów jedną pracę. W przypadku konkursu dla gimnazjalistów może to być fotografia w formacie A4, w przypadku szkół podstawowych – praca plastyczna w formacie A3, w dowolnej technice. Prace oceniać będzie komisja konkursowa, posiedzenie komisji zaplanowane jest na 7 listopada. W konkursie plastycznym są dwie kategorie wiekowe – dla uczniów klas I-III oraz IV-VI. Uczestnicy konkursów otrzymają dyplomy, laureaci za I miejsce dostaną aparat fotograficzny, za II tablet, za trzecie – pakiety filmów edukacyjnych „Planeta Ziemia” BBC.

Na konkursy o tematyce ekologicznej oraz kampanię edukacyjną WFOŚiGW przyznał miastu w sumie dofinansowanie w wysokości prawie 59 tys. zł.

„Segregacja jest OK! – kampania edukacyjna miasta Ciechanów – KONKURSY”, została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 3 240 zł.

Kolejne zadanie „Segregacja jest OK! Kampania edukacyjna miasta Ciechanów” wsparte zostanie kwotą 55 620 zł. Miasto poniesie jedynie 10% kosztów. Celem kampanii, która wkrótce ruszy jest budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, pogłębianie znajomości zasad funkcjonowania systemu zarządzania gospodarką odpadami, w szczególności zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*