Miasto przyznało środki na zadania publiczne!

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie edukacji i wychowania, na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zadania w zakresie edukacji i wychowania (32 000 zł)

  • Realizacja Programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo-rekreacyjnym

– Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIKUS – 2 000 zł
„Realizacja zajęć ogólnorozwojowych”
– Uczniowski Klub Sportowy ATAK – 5 000 zł
„Zajęcia ogólnorozwojowe: piłka, nożna, siatkówka, koszykówka”
– Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 5 000 zł
„Przez aktywność fizyczną do zdrowia”
– Szkolny Klub Sportowy TRÓJKA – 7 000 zł
„zajęcia rekreacyjno-sportowe z piłki nożnej i Taekwondo”
– Uczniowski Klub Sportowy SPRING – 2 000 zł
„Realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego Sprawny Maluch”
– Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA – 6 000 zł
„Realizacja zajęć z piłki nożnej”
– Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ – 5 000 zł
„Zajęcia lekkoatletyczne i sportowo-rekreacyjne”

Zadania w zakresie pomocy społecznej (61 510 zł)

  • Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych

Polski Czerwony Krzyż – 5 000 zł
„Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”
– Fundacja Bank Żywności – 35 000 zł
„Bankowe wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Ciechanowa”

  • Promocja wolontariatu


– Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat – 10 610 zł
„Prowadzenie Ciechanowskiego Centrum Wolontariatu”
– Fundacja Bank Żywności – 5 500 zł
„Zwolontariuj się!”

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia (65 000 zł)

  • Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym

– Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – 10 000 zł
„Uniwersytet III wieku”
– Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja – 5 000 zł
„Pora na seniora – wzrost aktywności społecznej seniorów z Ciechanowa”
– Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 3 500 zł
„Treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe dla mieszkańców Ciechanowa”

  • Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością

– Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 6 000 zł
„Pomocna dłoń”
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 19 000 zł
„Nasz Drugi Dom – Ognisko Pracy Pozaszkolnej TPD”
– Fundacja Pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom „Lepsze jutro” – 6 500 zł
„Wspomaganie Rodziny Osoby Niepełnosprawnej-2017”
– Fundacja pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym „Być Jak inni” – 2 000 zł
„Im wcześniej, tym lepiej – diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju – konferencja ogólnopolska”
– Stowarzyszenie Autentyczni – 4 000 zł
„Światowy Dzień świadomości Autyzmu w Ciechanowie”
– Mazowieckie Stowarzyszenie „Pomagajmy Razem” – 3 000 zł
„Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych”

  • Organizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

– Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 6 000 zł
„Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży czerwonokrzyskiej”

Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (80 000 zł)

  • Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego

– Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 7 000 zł
„III Ciechanowski plener malarski pt. Uroki ciechanowskiej ziemi”
– Stowarzyszenie Muzyczne Chór VICTORIA – 3 000 zł
„Koncert Chóru Victoria z okazji Święta Niepodległości”
– Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 6 000 zł
„Publikacja albumu Spacer po Ciechanowie”
– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ciechanów – 10 000 zł
„Rajd II Stulecia”
– Towarzystwo Twórców Trzeciego Tysiąclecia – 5 000 zł
„Konkurs poetycki Ciechanów – ostoja i natchnienie”
– Związek Literatów na Mazowszu – 4 000 zł
„XXII Ciechanowska Jesień Poezji”

  • Organizacja przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną

Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 6 000 zł
„Czwartkowe wieczory z poezją”
– SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 6 000 zł
„Trzecie Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka”
– Stowarzyszenie Na Rzecz Uczenia Zawodu – 3 000 zł
„Mój wymarzony strój”
– Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 15 000 zł
„Wakacyjne warsztaty artystyczne”
– Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne Sine Nomine – 15 000 zł
„Cykl spotkań z poezją śpiewaną i piosenką autorską”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*