,,Mieszkanie Plus''

12 grudnia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prezydent miasta Ciechanów, Krzysztof Kosiński podpisał  list intencyjny w sprawie udziału miasta w programie „Mieszkanie Plus”.  Nie przesądza to jednak o realizacji rządowego programu w Ciechanowie. Dalsze działania i decyzje uzależnione będą bowiem głównie od polityki rządowej we wdrażaniu rozwiązań oraz od spółki odpowiedzialnej za realizację inwestycji.
„Mieszkanie Plus” to rządowy program, zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Inwestycje odbywać się będą na zasadach rynkowych, między innymi na gruntach stanowiących obecnie własność samorządów.
Ciechanów jest jedną z 56 gmin, które wstępnie przystąpiły do programu. Miasto proponuje, by miejscem inwestycji była działka w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich, na 80-arowym terenie. Jest już decyzja o warunkach zabudowy. Każdy z projektów pilotażowych sfinansuje Fundusz Mieszkanie Plus (fundusz inwestycyjny Banku Gospodarstwa Krajowego), zarządzać nim będzie spółka BGK Nieruchomości.
Jeżeli inwestycja dojdzie do skutku, zasady kolejności przyznawania mieszkań w ramach programu zostaną ustalone ustawowo. Będą przyznawane punkty, gdzie preferowane będą np. rodziny wielodzietne. Ostateczne decyzje zależeć mają od samych gmin, które określą preferencje w kontekście istniejących potrzeb danych grup. Najemcy płacić będą czynsz, będzie to czynsz komercyjny, ale dużo niższy od obowiązujących stawek rynkowych (jednak nie będzie to czynsz dostosowany do możliwości najuboższych, jak ma to miejsce w przypadku mieszkań komunalnych czy socjalnych). Niższe mają być koszty budowy mieszkań w ramach programu, wykorzystywane mają być tańsze, nowoczesne technologie. Planowana wysokość czynszu to 10-24 zł za metr kwadratowy plus koszty eksploatacji.
By było to możliwe, od podpisania listu do rozpoczęcia prac inwestycyjnych konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Przeprowadzona musi zostać m.in. analiza zasadności i uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, uzgodnienia formuły i zasad transakcji, przygotowanie aplikacji i uzyskanie zgód, przygotowanie dokumentacji, negocjacje, zawarcie stosownych umów, uzyskanie ostatecznych decyzji o realizacji oraz objęciu certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Ewentualny termin rozpoczęcia budowy uzależniony będzie m.in. od kwestii planistycznych, technicznych danego terenu, uzyskiwania pozwoleń, technologii. Czas realizacji szacowany jest na około 18 miesięcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*