Modernizacja parkingu przed ,,blaszakiem'' zakończona

Szara kostka betonowa zastąpiła nawierzchnię ze starych, nierównych płyt betonowych. Powstały jezdnie manewrowe i wydzielone zostały miejsca parkingowe – 41 miejsc (2,5 m x 5 m), w tym 4 dla osób niepełnosprawnych (3,6 m x 5 m).   Do tej pory dowolność w sposobach parkowania sprawiała, że auta wzajemnie się zastawiały, bądź przestrzeń nie była w pełni wykorzystywana.  Wyremontowano także przyległy chodnik – prostopadle do „blaszaka” oraz fragment między „blaszakiem” a budynkiem nr 20C. Zniszczone płyty wymieniono na czerwoną kostkę betonową.

Fragment parkingu należy do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zamek”, spółdzielnia partycypuje w kosztach inwestycji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*