Nawet po 25 tys. zł dla młodzieżowych rad na Mazowszu!

Na Mazowszu nie brakuje przedsiębiorczych i ambitnych młodych osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu swoich lokalnych społeczności. Samorząd województwa mazowieckiego pomoże im w realizacji ich inicjatyw.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, wspieranie młodzieżowych rad to inwestycja w rozwój samorządności na Mazowszu. – Ogromnie nas cieszy, że coraz więcej gmin i powiatów powołuje rady, w których zasiada młodzież. Trzeba wspierać młodych Mazowszan w realizowaniu społecznej pasji. Kto wie, może wśród nich są przyszli samorządowcy, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego, zachęca młode osoby do aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu ich lokalnych społeczności. – Samorząd województwa wspiera aktywną młodzież i przeznacza 1,1 mln zł na powstanie i działanie młodzieżowych rad. Sądzimy, że w ten sposób uaktywnimy młodych ludzi, że będzie to impuls, żeby zaczęli działać i realnie rozwiązywać swoje problemy. Zachęcamy młodych ludzi, aby byli aktywni.

Dobrym przykładem zaangażowania młodych osób w działalność społeczną jest Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego. Jego wiceprzewodniczący Maciej Kotala namawia swoich rówieśników do aktywnego uczestniczenia w życiu zarówno lokalnej społeczności, jak i całego regionu. – Dlaczego warto działać? Przede wszystkim dlatego, że mamy realny wpływ na to, co dzieje się w naszej lokalnej społeczności. To daje też poczucie budowania wspólnoty, która może dużo zdziałać. Bardzo ważne, żeby już w tym wieku się aktywizować, bo w przyszłości to nasze pokolenie będzie sprawować władzę w samorządach.

O wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla młodzieży” mogą ubiegać się gminy, powiaty i dzielnice Warszawy, w których działają rady młodzieżowe, a także te samorządy, które takie organy w tym roku zamierzają powołać. Pomoc finansową z budżetu województwa można otrzymać na zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizację inauguracyjnej sesji młodzieżowej rady, organizację szkoleń przygotowujących młodzież do pełnienia funkcji radnego, warsztatów rozwijających u młodych osób kompetencje społeczne i przywódcze, a także realizację inicjatyw zgłoszonych przez rady młodzieżowe oraz podnoszenie kompetencji ich opiekunów.

Każda gmina i powiat mogą zgłosić po jednym wniosku. Wyjątkiem jest Warszawa – tu jeden wniosek przypada na jedną dzielnicę. Wnioski można składać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. Więcej informacji na www.mazovia.pl.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*