Park & ride, ścieżka rowerowa i przebudowa ul. Fabrycznej. Przetarg na dokumentację techniczną

Miasto zagospodaruje teren w obszarze stacji PKP Ciechanów Przemysłowy. Powstanie strefa park & ride, wybudowane będą chodniki i drogi dojazdowe. Przebudowę przejdzie ul. Fabryczna. Teren zostanie oświetlony. Pojawi się też zupełnie nowa ścieżka rowerowa, która połączy stację kolei ze ścieżkami przy alei Unii Europejskiej i ul. Sońskiej. Ratusz ogłosił przetarg w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej wszystkich elementów inwestycji. 

Kolejna miejska inwestycja obejmie rozbudowę ul. Fabrycznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do stacji PKP Ciechanów Przemysłowy. Poza miejscami parkingowymi przy dworcu powstaną też chodniki dla pieszych. Ponadto wybudowane zostanie nowe oświetlenie, które zapewni bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego.

W celu umożliwienia wygodnej komunikacji dla rowerzystów planowane jest wybudowanie nowej ścieżki rowerowej, która skomunikuje strefę park&ride ze ścieżkami znajdującymi się przy alei Unii Europejskiej oraz ul. Sońskiej. Zakres planowanej inwestycji zakłada też budowę kładki rowerowej przez rzekę Łydynię, kanalizacji deszczowej i wykonanie prac związanych z przebudową kolizyjnego uzbrojenia oraz zagospodarowanie przyległej zieleni.

– Nie zwalniamy tempa realizacji zadań. Z nowym rokiem ruszamy z kolejnym projektem, którego celem jest unowocześnianie i rozbudowa infrastruktury w mieście. Firma, która zostanie wybrana w przetargu opracuje dokumentację techniczną jeszcze w tym roku. Budowę będziemy realizowali bezzwłocznie po pozyskaniu środków w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Oferty w przetargu można składać do końca stycznia. Wyłoniony w drodze postępowania przetargowego wykonawca opracuje dokumentację techniczną i projektowo-kosztorysową inwestycji wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*