Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Dzisiaj (5.03) ciechanowscy policjanci prowadzą wzmożone działania lokalne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. Policjanci apelują do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Natomiast do pieszych o to, aby przed wejściem na przejście upewniali się, czy kierowca ich widzi i na pewno się zatrzyma.

Działania „NURD” wpisują się w szereg zadań realizowanych przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ich genezą jest troska o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, czyli tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. Policyjna akcja rozpoczęła się o godz. 6.00 i będzie trwała cały dzień. Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Mundurowi zwrócą szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a zwłaszcza:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych,
  • nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
  • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • wyprzedzanie bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych.

Policjanci zwrócą także uwagę na zachowania pieszych. Najczęściej popełnianie przez nich wykroczenia to:

  • przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
  • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio pod jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • przebieganie przez jezdnię,
  • niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że poruszą się oni po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku,
  • naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku- z pobocza,
  • naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi.

Rowerzyści również popełniają wiele błędów na drodze. Do najczęstszych wykroczeń tej grupy należy: jazda po chodniku i przejeżdżanie po przejściu dla pieszych.

Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Pieszy natomiast musi wiedzieć, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia go do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

Źródło: KPP w Ciechanowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*