Powstanie 1.Dywizja Piechoty Legionów z dowództwem w Ciechanowie

We wrześniu 2022 roku minister obrony narodowej zdecydował o powołaniu pełnomocnika MON do spraw sformowania nowego – piątego związku taktycznego Wojska Polskiego – 1 Dywizji Piechoty Legionów. Nowa dywizja swoim zasięgiem obejmie obszar znajdujący się pomiędzy terenem odpowiedzialności 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Jak zapowiada MON – nowa dywizja będzie wyposażona w najlepszy sprzęt wojskowy, którym już dysponuje Wojsko Polskie oraz ten, który ma dotrzeć do Polski. Chodzi m.in. o czołgi K2, armatohaubice K9 czy wyrzutnie Langusta. Według MON-u – pozwoli to skuteczniej odstraszać potencjalnego agresora.  Pozwoli to skuteczniej odstraszać potencjalnego agresora i przygotować skuteczniejszą obronę w razie ataku. Nazwa nowej dywizji nawiązuje do historycznego związku taktycznego, który zapisał się najdłuższą walką o niepodległości Polski w okresie I i II wojny światowej.

Dywizja – podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5–15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych. “źródło Wikipedia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*