Rusza program „MALUCH+” Można składać oferty konkursowe w nowej edycji programu

Do 13 listopada 2019 r. samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „MALUCH+” 2020. Przyznane środki finansowe pozwolą na dofinansowanie tworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Na realizację zadań związanych z programem w 2020 roku przeznaczono 400 mln zł. Systematycznie poprawia się sytuacja z dostępnością miejsc opieki nad maluchami. Jeszcze w 2015 roku wskaźnik użłobkowienia w Polsce wynosił 12,4 proc. a według naszej prognozy w 2019 roku wskaźnik ten wzrośnie do prawie 25 proc. Chcemy żeby żłobków i klubów dziecięcych przybywało coraz więcej.

Zachęcamy władze samorządowe do przystąpienia do kolejnej edycji programu „MALUCH+” – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys- Szopa.

Składanie ofert w nowej edycji programu Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
Dofinansowanie można otrzymać na:

 Moduł 1a – utworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie ich
funkcjonowania, a także na samo tworzenie miejsc na terenie tych gmin,
gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub
kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a
zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w
rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na
tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł
(wszystkie wymienione warunki musza być spełnione)

 Moduł 1b – dofinansowanie zadań realizowanych na terenie tych gmin,
gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1)   funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana
wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w
gminie nie przekracza 5 mln zł
2)   nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie
dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w
rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość

dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

 Moduł 2 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji
programu
 Moduł 3 – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki dla
podmiotów prywatnych. O dofinansowanie do tworzenia miejsc mogą się
ubiegać:
1.) osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty
współpracujące z pracodawcami
2.) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi
podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty
W modułach 1 i 2 przewidywane jest wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych
lub wymagających specjalnej opieki.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 29 stycznia 2020 roku dla wszystkich
modułów.
W 2018 roku w całej Polsce w ramach programu „MALUCH+” w 688 instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3. utworzono łącznie 16,3 tys. miejsc. W samym województwie mazowieckim w 123 instytucjach utworzono 3 tys. nowych miejsc. Resort szacuje, że na Mazowszu do końca 2019 roku w 219 placówkach utworzonych zostanie 5,5 tys. miejsc opieki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*