Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich, koła gospodyń wiejskich i melioracje

Ponad 17,4 mln zł z UE władze Mazowsza przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w powiatach mławskim, pułtuskim i przasnyskim. Oprócz tego na wsparcie samorządu województwa mazowieckiego może liczyć 61 organizacji i KGW z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego i przasnyskiego. Z kolei do 5 spółek wodnych z powiatów sierpeckiego, pułtuskiego i przasnyskiego trafi przeszło 360 tys. zł w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”. Umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, rozwój obszarów wiejskich to jedno z priorytetowych działań samorządu Mazowsza. – Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec naszego regionu dobrze czuł się w swojej miejscowości. Dlatego wspieramy zarówno te mniejsze inicjatywy, które odgrywają ogromną rolę w integracji lokalnej społeczności, jak i te duże związane z polepszeniem warunków życia na wsi. Podpisywane dziś umowy dobrze ilustrują naszą działalność. Z jednej strony pomagamy i aktywizujemy koła gospodyń wiejskich, a z drugiej – wraz z UE wspieramy lokalne samorządy w rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej.

4 inwestycje ze wsparciem w ramach PROW 2014-2020

W ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy łącznie ponad 17,4 mln zł na 4 inwestycje w powiatach pułtuskim, przasnyskim i mławskim.

  • gmina Radzanów (pow. mławski) otrzyma ponad 3,7 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu w Radzanowie oraz modernizację hydroforni w Radzanowie i Bońkowie Podleśnym;
  • gmina Czernice Borowe (pow. przasnyski) otrzyma 5 mln zł naprzebudowę dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowości Czernice Borowe i Rostkowo oraz budowę biologicznych oczyszczalni ścieków.
  • gmina Świercze (pow. pułtuski) otrzyma ponad 3,6 mln zł na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej oraz budowę i przebudowę podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach;
  • gmina Pułtusk otrzyma 5 mln zł na budowę stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej w miejscowości Ponikiew.

Radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski zauważa, że inwestycje poprawiające gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich są ogromnie ważne dla wszystkich mieszkańców. – Nowoczesne oczyszczalnie ścieków czy stacje uzdatniania wody to ogromny krok naprzód. Realizacja tych projektów usprawni codzienne życie na wsi i podniesie jego komfort. Co więcej, będzie miała też pozytywny wpływ na środowisko. 

360 tys. zł na meliorację w powiatach sierpeckim, pułtuskim i przasnyskim

Program Mazowsze dla melioracji realizowany jest po raz pierwszy. Na ten cel w budżecie województwa zarezerwowano 5 mln zł, a wsparcie trafi do 75 spółek wodnych z regionu. Wśród beneficjentów programu jest 5 spółek wodnych z powiatu sierpeckiego, pułtuskiego i przasnyskiego, które otrzymają łącznie ponad 360 tys. zł wsparcia. Środki na konserwację rowów melioracyjnych i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe otrzymają:

  • Gminna Spółka Wodna Rościszewo (pow. sierpecki) – 84,5 tys. zł,
  • Gminna Spółka Wodna Szczutowo (pow. sierpecki) – 78,5 tys. zł,
  • Spółka Wodna Sierpc – 79 tys. zł
  • Gminna Spółka Wodna Krasne – 100tys. zł
  • Gminna Spółka Wodna w Gzach – 20,1 tys. zł

61 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w powiatach płockim, gostynińskim, sierpeckim, płońskim i żuromińskim z dofinansowaniem

Wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 410 tys. zł otrzyma 61 organizacji i KGW z powiatów ciechanowskiego, pułtuskiego, mławskiego i przasnyskiego. Tylko w tym roku na całym Mazowszu dofinansowane zostaną aż 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.

Lista beneficjentów:

Lp.Nazwa oferenta/oferentówTytuł zadania publicznegoKwota dotacjiPowiatGmina
1.“Jednorożec robi co może”Sportowy zawrót głowy7 000 złprzasnyskiJednorożec
2.Przyjaciele MałowidzaPowitanie jesieni – święto pieczonego ziemniaka7 000 złprzasnyskiJednorożec
3.Koło Gospodyń Wiejskich w DuczyminiePierwszy krok do sukcesu5 500 złprzasnyskiChorzele
4.Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborzu ZaborzanieRozwój gospodyń aktywnych społecznie7 000 złpułtuskiPokrzywnica
5.Koło Gospodyń Wiejskich w CieńszyWspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie7 000 złpułtuskiZatory
6.Koło Gospodyń Wiejskich w Trzciance “Czerwone Korale”Zakup wyposażenia służącego do aktywnego rozwoju organizacji i szerzenia jej działalności na rzecz mieszkańców, a szczególnie Trzcianki i Trzcianki-Kolnia oraz zakup strojów do godnego reprezentowania naszej organizacji6 879 złmławskiSzydłowo
7.Koło Gospodyń Wiejskich Żelaźnianki to Kurpianki w Żelaznej RządowejMiędzypokoleniowa wspólnota w Żelaznej7 000 złprzasnyskiJednorożec
8.“PRO QLTURA” Koło Gospodyń Wiejskich w RydzewieZwiększenie potencjału KGW “PRO QLTURA” poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt7 000 złciechanowskiCiechanów
9.Koło Gospodyń Wiejskich w Klaskach Czerwone KoraleZakup sprzętu i wyposażenia w celu poprawy jakości działania Koła Gospodyń Wiejskich w Klaskach6 890 złpułtuskiPokrzywnica
10.Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Otoczni “Na Szpilkach”Polsko – Ukraińska wymiana doświadczeń i tradycji kulinarnych – warsztaty kulinarne dla gospodyń z gminy Wiśniewo i gospodyń z Ukrainy przebywających obecni na terenie powiatu mławskiego6 490 złmławskiWiśniewo
11.Koło Gospodyń Wiejskich w ZalesiuAktywne Zalesianki7 000 złprzasnyskiKrasne
12.Koło Gospodyń Wiejskich w DynakuSzansa dla Dynaku7 000 złprzasnyskiJednorożec
13.Koło Gospodyń Wiejskich w RębkowieWyposażenie zaplecza kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rębkowie7 000 złpułtuskiWinnica
14.Koło Gospodyń Wiejskich “Czarownice” w BądkowieCzarujemy dla dzieci i dorosłych7 000 złciechanowskiSońsk
15.Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie KRASZEWIANKIPoprawa standardu realizacji celów Koła Gospodyń Wiejskich w Kraszewie KRASZEWIANKI poprzez zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia pomocniczego6 601 złciechanowskiOjrzeń
16.Koło Gospodyń Wiejskich w PrzywilczuDoposażenie KGW Przywilcz5 980 złciechanowskiGrudusk
17.Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkach LeśnikachAktywne KGW – rozbudowa zaplecza gastronomicznego7 000 złpułtuskiWinnica
18.Koło Gospodyń Wiejskich w CiemniewieRozwój KGW w Ciemniewi7 000 złciechanowskiSońsk
19.Koło Gospodyń Wiejskich Ulatowo PogorzelWspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie6 647 złprzasnyskiJednorożec
20.Koło Gospodyń Wiejskich w PomorzuDziałalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zadanie pn. “Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”7 000 złciechanowskiOpinogóra Górna
21.Koło Gospodyń Wiejskich Stare KosinyWspieranie rozwoju gospodyń, dzieci i pozostałych mieszkańców poprzez edukację i zabawę6 720 złmławskiWiśniewo
22.Koło Gospodyń Wiejskich w ZygmuntowieZygmuntowo na drożdżowo6 900 złciechanowskiOpinogóra Górna
23.Kółko Rolnicze “Posilenie” w Drążdżewie NowymAktywne kobiety z Posilenia integrują społeczeństwo wiejskie7 000 złprzasnyskiJednorożec
24.Koło Gospodyń Wiejskich “Józefinki”Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych6 330 złmławskiRadzanów
25.Koło Gospodyń Wiejskich w LesznieZakup sprzętu i wyposażenia7 000 złprzasnyskiPrzasnysz
26.Koło Gospodyń Wiejskich “Kwiaty we włosach” w TrzcińcuAktywne “Kwiaty we włosach”5 812 złpułtuskiPułtusk
27.Koło Gospodyń Wiejskich w Glinicach WielkichKGW od kuchni7 000 złpułtuskiWinnica
28.Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkach Śmietankach “Śmietanka”Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych7 000 złciechanowskiSońsk
29.Koło Gospodyń Wiejskich w ChrościcachRozwój KGW w Chrościcach7 000 złciechanowskiSońsk
30.Stowarzyszenie Kobiet w SońskuAktywizacja i rozwój kobiet w dziedzinie kulinarnej – integracja społeczna7 000 złciechanowskiSońsk
31.Koło Gospodyń Wiejskich w SońskuAktywizacja i rozwój kobiet w dziedzinie kulinarnej – integracja społeczna7 000 złciechanowskiSońsk
32.Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowej GórzeRozwój KGW w Sarnowej Górze6 900 złciechanowskiSońsk
33.Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinach “Nad Stawem”Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie7 000 złpułtuskiZatory
34.Koło Gospodyń Wiejskich w TargoniachAktywnie – zawsze razem7 000 złciechanowskiRegimin
35.Koło Gospodyń Wiejskich “Jednorożec” w StegnieJednorożec na pomoc Ukrainie

info/foto biuro prasowe mazovia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*