Specjalsi u terytorialsów szkolili łącznościowców

Ujednolicając standardy szkoleniowe w Wojskach Obrony Terytorialnej, do szkoleń przyszłych instruktorów wykorzystuje się byłych specjalsów szkolących w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych. W 5 Mazowieckiej Brygadzie Oborny Terytorialnej przeprowadzili kurs dla instruktorów do szkolenia łącznościowców i radiotelefonistów.

W Zeszłym tygodniu w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej został zorganizowany pierwszy etap kursu dla przyszłych instruktorów szkoleń specjalistycznych z zakresu łączności i radiotelefonii, które realizowane są w drugim roku szkolenia żołnierza OT. Łącznie żołnierze mogą szkolić się w 15 specjalnościach, a struktury pododdziałów Brygady kompletowane są stanem osobowym, z którego co szósty żołnierz to łącznościowiec. 

W szkoleniu udział wzięło 32 żołnierzy z 4 Brygad OT. Oprócz 16 uczestników z 5 Mazowieckiej Brygady OT, byli także żołnierze z Podlasia, Warmii i Mazur oraz 6 Mazowieckiej Brygady. Szkolenie składało się z dwóch modułów: teoretycznego oraz praktycznego. Na zakończenie uczestnicy musieli zdać egzamin końcowy, który jest przepustką do kolejnego etapu szkolenia, które odbędzie się za miesiąc. 

Radiotelefonista jest jednym z części składowych sekcji lekkiej piechoty, tzw. „Wspaniałej dwunastki”, która jest podstawowym elementem bojowym Wojsk Oborny Terytorialnej. W sekcji odpowiedzialny jest za utrzymanie łączności podczas działań bojowych oraz udziału   sekcji w akcjach ratowniczych. Utrzymuje w sprawności technicznej i przygotowuje do działania sprzęt teleinformatyczny i urządzenia elektroniczne będące na wyposażeniu sekcji. W sekcji jest także starszy radiotelefonista,  który odpowiada za utrzymanie łączności wewnątrz sekcji, z przełożonym oraz z elementami wsparcia podczas działań bojowych. Do jego obowiązków należy ustalenie relacji  łączności z formacjami biorącymi udział  w akcjach ratowniczych. Odpowiada za wyszkolenie „Wspaniałej Dwunastki” w zakresie użytkowania sprzętu teleinformatycznego.

Źródło: 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*