Tajemniczy klient” w punktach sprzedaży alkoholu w Ciechanowie: sprzedawcy bardziej czujni

Wyniki przeprowadzonego w październiku badania, pozwalającego ocenić dostępność alkoholu dla nieletnich, wskazują na to, że sprzedawcy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na kwestię okazywania dowodu osobistego. Podczas ostatniego badania w 50 punktach na 100 sprzedawca nie spytał osoby wyglądającej na nieletnią o dowód, natomiast podczas badania przeprowadzonego w styczniu było tak w przypadku aż 77 punktów. Takie wyniki potwierdzają słuszność podejmowanych działań przez Miasto Ciechanów.

Podczas październikowego badania w 50 punktach poproszono o okazanie dowodu osobistego i w sytuacji jego braku odmówiono sprzedaży alkoholu. Zakup kontrolowany, audyt dotyczący zasad sprzedaży alkoholu oraz edukacja sprzedawców złożyły się na działania przeprowadzone na zlecenie miasta. Szkolenie, które odbyło się w 100 wybranych losowo punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Ciechanowa przeprowadziło warszawskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych na zlecenie prezydenta. Próby zakupu alkoholu dokonywała osoba, która ukończyła 18 rok życia, jednak jej wygląd i zachowanie wzbudzały co do tego wątpliwości. W 50 punktach sprzedawcy nie zwracali się z prośbą o okazanie dowodu osobistego. Realizatorzy szkolenia przedłożyli zamawiającemu 50 paragonów świadczących o udanej próbie zakupu piwa przez osobę, której wygląd powinien wzbudzić wątpliwości sprzedawców. W 50  punktach sprzedaży spytano o dowód i w przypadku jego braku nie sprzedano alkoholu.

W kolejnej części szkolenia realizatorzy oceniali przestrzeganie zasad sprzedaży alkoholu w kontrolowanych punktach, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Wynik audytu ukazał, że w 90 punktach sprzedaży widoczne były w odpowiedni sposób informacje na temat szkodliwości spożywania alkoholu. W poprzednim badanu było tak w 59 punktach. Tym razem w 91 punktach widoczne były również  informacje na temat szkodliwości spożycia alkoholu przez osoby nieletnie. Poprzednio było tak w 60 punktach.

Wśród sprzedawców, w 100 punktach, przeprowadzono kampanię informacyjną „Młodzi bez alkoholu”. Sprzedawcy poinformowani zostali o karach wynikających z obowiązujących przepisów, udzielono im porad dotyczących asertywnej postawy względem nieletnich podejmujących próby zakupu alkoholu. Sprzedawcy otrzymali ulotki informacyjne z dostępem do platformy internetowej, na której umieszczone są ważne dla nich informacje, aby mogli na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę. Otrzymali również Zaświadczenia Uczestnictwa w Kampanii Informacyjnej.

W I kwartale 2017 roku sprzedawcy pracujący w punktach, w których podczas badania nie spytano o dowód, zaproszeni zostaną na specjalistyczne szkolenie naprawcze.

Szczegółowe wyniki prowadzonych działań zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie z prośbą o wzmożenie działań prewencyjnych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych usytuowanych na terenie Ciechanowa.

„Mamy porównanie, widzimy, że sprzedawcy coraz odpowiedzialniej podchodzą do kwestii sprzedaży alkoholu nieletnim. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. Staramy się poprzez różnego rodzaju akcje, kampanie i inicjatywy uwrażliwiać i edukować naszą lokalną społeczność” – powiedziała kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Elżbieta Muzińska

Akcja „tajemniczy klient” w sklepach przeprowadzona została dwukrotnie. Tego typu działania  w  restauracjach, pubach, lokalach gastronomicznych, gdzie sprzedawany jest alkohol podjęto na przełomie kwietnia i maja. Wówczas w 10 z 35 punktów sprzedawcy sprzedali alkohol osobie, której wygląd powinien wzbudzić wątpliwości, czy ma ukończone 18 lat. W 25 punktach sprzedaży odmówiono.

Tego typu badania i działania edukacyjne będą powtarzane w Ciechanowie.

Źródło: Renata Jeziółkowska

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*