Wicewojewodowie mazowieccy powołani

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Wicewojewodów Mazowieckich. Stanowisko I Wicewojewody objął Robert Sitnik. Na stanowisko II Wicewojewody został powołany Patryk Fajdek. Nowym Wicewojewodom powołania wręczył Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

Robert Sitnik jako wieloletni przedsiębiorca zdobył doświadczenie w organizacji i zarządzaniu zespołem ludzi, a także praktyczną wiedzę w zakresie negocjacji, prawa podatkowego i marketingu. Ostatnie lata poświęcił na aktywność społeczno-polityczną. Organizował i brał udział w wielu akcjach społecznych, charytatywnych  i proekologicznych. Robert Sitnik jest absolwentem Wydziału Ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Patryk Fajdek był ekspertem ds. mikropoświadczeń w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, w którym specjalizował się w projektowaniu innowacji w edukacji. Przed zaangażowaniem w Instytucie, związany był z Kancelarią Senatu RP, gdzie pracował u boku jednego z Wicemarszałków. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*