Wyniki pomiaru hałasu na pętli

W odpowiedzi na liczne wnioski ciechanowian zamieszkujących w sąsiedztwie pętli miejskiej, skarżących się na hałas związany z ruchem samochodowym, przeprowadzony został pomiar hałasu w siedmiu najbardziej newralgicznych punktach. W dwóch punktach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu. Opracowane zostaną rozwiązania techniczne, które zniwelują uciążliwe dźwięki.

Mieszkańcy zgłaszali problem uciążliwości hałasu m.in. na spotkaniach osiedlowych. Prezydent Krzysztof Kosiński zlecił przeprowadzenie stosownych pomiarów. Wyznaczono 7 punktów pomiarowych, w miejscach gdzie nie ma technicznych zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem, przy budynkach zlokalizowanych najbliżej pasa drogowego, najbardziej narażonych na hałas silników samochodowych. Pomiary poziomu hałasu przeprowadzono w sposób ciągły, czyli trwający po 24 godziny w każdym z punktów pomiarowych. Pomiary prowadzone były od 8 do 16 grudnia 2016 roku. Dotyczyły obiektów przy ulicach:

 

  • Leśnej 49a – pkt. P1, w odległości 2 m od elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • Witosa 61a od strony Armii Krajowej – pkt. P2 – w odległości 1,5 m od elewacji budynku wielorodzinnego;
  • Bielińskiej 27a – pkt. P3, w odległości 1,5 m od elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • Wesołej 6 – pkt. P4, w odległości 2 m od elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • Mleczarskiej 4d – pkt. P5, w odległości 1,5 m od elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
  • Prusa 7 – pkt. P6, w odległości 1,5 m od elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • Dygasińskiego 18 – pkt. P7, w odległości 1,5 m od elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu stwierdzono w 2 punktach pomiarowych:

  • przy ul. Mleczarskiej 4d – przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej;
  • przy ul. Prusa 7 – przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej.

 

Wyniki pomiarów wskazują na zasadność wprowadzenia w tych dwóch punktach rozwiązań, które zminimalizowałyby uciążliwy dla mieszkańców hałas. Zostaną przeprowadzone analizy pod kątem rodzaju zabezpieczeń przed hałasem i ich zakresu. Pod uwagę brane są ekrany akustyczne, spójne z tymi, które już istnieją na pętli, jak również zastosowanie zieleni. Decyzja dotycząca najbardziej optymalnych możliwych rozwiązań zostanie podjęta w najbliższych miesiącach.

 

W pozostałych punktach pomiarowych wynik mieści się w granicach dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

 

Zestawienie wyników przeprowadzonego badania poziomu hałasu

Nr pkt. Lokalizacja

punktu pomiarowego

Pora dnia Pora nocy
Dopuszczalny poziom hałasu [dB] Wynik pomiaru hałasu [dB] Dopuszczalny poziom hałasu [dB] Wynik pomiaru hałasu [dB]
P1 P1 – w odległości 2 m           od elewacji budynku

mieszkalnego jednorodzinnego przy            ul. Leśnej 49a

61 51,3 56 41,8
P2 P2 – w odległości 1,5 m od elewacji budynku

wielorodzinnego przy          ul. Witosa 61a, od

strony Armii Krajowej

65 61,4 56 54,8
P3 P3 – w odległości 1,5 m od elewacji budynku

mieszkalnego jednorodzinnego przy         ul. Bielińskiej 27a

61 58,6 56 52,6
P4 P4 – w odległości 2 m          od elewacji budynku

mieszkalnego jednorodzinnego przy         ul. Wesołej 6

61 56,6 56 49,9
P5 P5 – w odległości 1,5 m od elewacji budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy          ul. Mleczarskiej 4d

65 68,4 56 64,5
P6 P6 – w odległości 1,5 m od elewacji budynku

mieszkalnego jednorodzinnego przy           ul. Prusa 7

65 63,2 56 56,2
P7 P7 – w odległości 1,5 m od elewacji budynku

mieszkalnego jednorodzinnego przy         ul. Dygasińskiego 18

61 59,8 56 51,6

 

Renata Jeziółkowska

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*