Zajęcia z lokalnej historii w ciechanowskich podstawówkach

Od lutego 2017 roku uczniowie miejskich szkół podstawowych będą mogli uczestniczyć w zajęciach dotyczących historii miasta i regionu. Lekcje, spotkania, wyjazdy, zajęcia w terenie organizowane będą od drugiego semestru nowego roku szkolnego. To inicjatywa skierowana dla chętnych, nieobowiązkowa, mająca rozbudzić zainteresowania młodych ciechanowian lokalną historią.
Wprowadzenie przedmiotu historia Ciechanowa to inicjatywa prezydenta Krzysztofa Kosińskiego. Do stworzenia programu nauczania prezydent zaprosił m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej, miasto otwarte jest na współpracę z kolejnymi podmiotami. Na zajęcia zapraszani będą lokalni miłośnicy historii, zajęcia będą odbywały się w szkołach, ale również poza szkołami, w ważnych historycznych obiektach, jak Zamek Książąt Mazowieckich, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. O pomyśle bezpłatnych, nieobowiązkowych zajęć prezydent mówił podczas diecezjalnych obchodów rocznicy chrztu Polski.
„Jako prezydent miasta za ważne uważam stworzenie szerszych możliwości nauki historii miasta. Powinniśmy ją przybliżać już od najmłodszych lat. Ta nowa inicjatywa ma budować wiedzę o ziemi ciechanowskiej oraz krzewić w młodych ludziach lokalny patriotyzm. Nic na siłę, tak by ich nie zniechęcać. Właśnie dobrowolność i atrakcyjność zajęć ma zachęcić i przyciągnąć” – podkreślał prezydent Krzysztof Kosiński.
Podstawa programowa zostanie poddana uzgodnieniom i konsultacjom, przedstawiona będzie w styczniu 2017 roku. Materiały edukacyjne będą udostępniane uczniom bezpłatnie. Zajęcia dla zainteresowanych uczniów odbywać się będą w każdej miejskiej szkole podstawowej. Przewidziana jest jedna godzina tygodniowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*