Zakończyła się odnowa ulicy Sońskiej

W poniedziałek 27 listopada br. wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów przekazał drogę inwestorowi, czyli Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ciechanowie. We wtorek 28 listopada odnowioną ulicę wizytowali starosta ciechanowski Sławomir Morawski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Józef Borkowski. Towarzyszyli im przedstawiciel wykonawcy Radosław Radomski i radny osiedla Krubin Wiesław Brzozowski.

Jak powiedział starosta Sławomir Morawski – Cieszę się, że mieszkańcy zyskują na współpracy między samorządami. Sońska była pierwszym takim przedsięwzięciem. W przyszłym roku czeka nas kolejna wspólna inwestycja, również z dofinansowaniem zewnętrznym, którą jest budowa ul. Kwiatowej. W jeszcze większym składzie, z udziałem gminy Opinogóra Górna, planujemy budowę drogi z Ciechanowa do Opinogóry, przebiegającą przez miejscowość Kąty. Każde z tych zadań jest przemyślane, obejmuje chodniki, ścieżki rowerowy, niezbędną infrastrukturę. 

Nowy odcinek drogi ma długość 2,049 km, i łączy rondo Solidarności z kąpieliskiem Krubin. Całkowity koszt inwestycji to 7 262 221,81 zł.

To kosztowane zadanie wykonane przez dwa samorządy: powiatowy i miejski, które porozumiały się w sprawie podziału kosztów po pięćdziesiąt procent. Ulica została przebudowana przy współudziale dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 3 mln zł. Wkład gminy miejskiej Ciechanów jako partnera wyniósł 2 305 473 zł. Dokumentację techniczną i wniosek o dofinansowanie przygotował Powiatowy Zarząd Dróg.

W Ramach inwestycji wykonano;

  • poszerzenie jezdni do 7 metrów
  • nowe chodniki
  • ścieżkę rowerową
  • przebudowę 7 skrzyżowań
  • dwie zatoki autobusowe
  • 27 nowych miejsc postojowych
  • 80 zjazdów
  • kanalizację deszczową
  • okablowanie i infrastrukturę oświetleniową
  • odtworzenie rowów przydrożnych   

Jak zapowiedział Jóżef Borkowski kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, w ciągu najbliższych dwóch tygodni włączone zostanie oświetlenie trasy.

Źródło:SPwC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*