ZUS: Fake news o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł

Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. to
fałszywa informacja, która krąży w internecie – wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W ostatnim czasie w internecie pojawiły się fałszywe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania
świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do końca tego
roku. Do ZUS-u zgłaszają się klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach
społecznościowych wniosek (druk WYR.8P).

ZUS wyjaśnia: zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+. Nastąpi to automatycznie bez konieczności składania wniosku. Po nowym roku uprawnieni otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi przez oszustów w celu wyłudzenia
danych. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS ani
pobierać załączników niewiadomego pochodzenia – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy
ZUS w województwie mazowieckim.


Prawo do 500+ ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby
świadczenie było wypłacone od początku, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 r.
Jeśli spóźnił się i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca
złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące na
złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to
otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia
dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej
lub w pieczy zastępczej.


Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca będzie można składać od
lutego za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
portalu Emp@tia, czy bankowości elektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*