622 inwestycje w regionie ciechanowskim ze wsparciem sejmiku Mazowsza!

Aż 622 różne inwestycje udało się w tym roku zrealizować na terenie regionu ciechanowskiego dzięki wsparciu sejmiku województwa. Ponad 154 mln zł władze regionu przeznaczyły na nowe drogi, boiska, rozbudowę szkół, przedszkoli czy szpitali. Nabory do przyszłorocznych programów już trwają. Na realizację 20 programów wsparcia w przyszłym roku sejmik przeznaczył rekordowe 900 mln zł.

Trwają nabory na 2024 rok!

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera miasta, gminy i powiaty w realizacji projektów ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, autorskie programy wsparcia samorządu województwa to ogromna pomoc dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych z całego Mazowsza. – Podczas spotkań z samorządowcami bardzo często słyszę, że bez naszej pomocy finansowej większość tych inwestycji by nie powstało. Dlatego już w tym roku uruchomiliśmy nabory do programów wsparcia, które będą realizowane w przyszłym roku. To pozwoli samorządom na lepsze zaplanowanie inwestycji. Ciągle zwiększamy także pulę środków na programy wsparcia – w tym roku było to w sumie 885 mln zł, w przyszłym już ponad 900 mln zł. Zachęcam do składania wniosków i korzystania z tej pomocy.

Nabory do programów wsparcia na 2024 r. już ruszyły. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie mazovia.pl.

Ponad 30 mln zł na inwestycje w ciechanowskim szpitalu

Sejmik Mazowsza przekazał w tym roku ponad 30 mln zł na inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Najwięcej, bo przeszło 23 mln zł, pochłonęła przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego, w którym mieścić się będą oddziały zakaźny i psychiatryczny. Inwestycja obejmująca także zagospodarowanie terenu jest już na ukończeniu i kosztowała w sumie ponad 40 mln zł. Szpital otrzymał również od sejmiku Mazowsza ponad 1,3 mln zł na przebudowę poczty pneumatycznej, a także blisko 1,8 mln zł na zakup aparatury medycznej. Konrad Wojnarowski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego podkreśla, że sejmik chętnie wspiera inwestycje w mazowiecką służbę zdrowia. – Życie i zdrowie Mazowszan jest dla nas bardzo ważne, dlatego każdego roku przeznaczamy miliony złotych na budowy i remonty mazowieckich szpitali. W tym roku jest realizowanych kilka dużych inwestycji zdrowotnych. Jednym z naszych priorytetowych projektów jest właśnie budowa oddziałów zakaźnego i psychiatrycznego w Ciechanowie.

Projekty ważne

Najwięcej pieniędzy sejmik województwa przeznaczył w regionie ciechanowskim na inwestycje w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Przeszło 54 mln zł pozwoliło na realizację 28 projektów. To ważne i strategiczne inwestycje, które mają wpływ na rozwój całego regionu. Największe dofinansowanie (po 4 mln zł) otrzymały m.in: budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie czy rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu w Płońsku. Na liście dofinansowanych projektów znalazły się także budowa kanalizacji sanitarnej w Pokrzywnicy, budowa Wiejskiego Domu Kultury i Strażaka w miejscowości Konopki oraz budowa hali sportowej w Zatorach. Radna województwa Wiesława Krawczyk zwraca uwagę na ważne projekty drogowe, które są realizowane na terenie regionu dzięki pieniądzom z sejmiku Mazowsza. – W naszym subregionie większość projektów dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to inwestycje drogowe. Warto wspomnieć tu m.in. o budowie i przebudowie dróg powiatowych w powiecie pułtuskim, przebudowie ul. Zabrody w Mławie, modernizacji dróg lokalnych w Ciechanowie, remontach dróg gminnych w gminie Płońsk czy rozbudowie mostów na rzece Raciążnica w gminie Raciąż.

W trosce o klimat i czyste powietrze

Sejmik województwa dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach trzech programów „Mazowsze dla klimatu”, „Mazowsze dla czystego powietrza” i „Mazowsze dla czystego ciepła” w regionie ciechanowskim zostało dofinansowanych 40 projektów. Wśród nich są m.in. budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płońsku czy tężni solankowej w centrum Ojrzenia, a także zielone fasady i fronty z pnączy w centrum Płońska i wykonanie nowych nasadzeń roślin w ramach rewitalizacji parku podworskiego w miejscowości Zielona w gminie Kuczbork-Osada.

Jak zauważa Rafał Woźnowski, dyrektor ciechanowskiej delegatury urzędu marszałkowskiego skala zainteresowania wsparciem wśród beneficjentów świadczy o tym, że programy zaproponowane przez władze samorządu województwa są celnie wyznaczone i bardzo potrzebne. – Liczba realizowanych projektów i wysokość dofinansowania w naszym subregionie potwierdzają, że od wielu lat władze samorządu województwa dbają o równomierny rozwój całego Mazowsza. Teraz znów wiele zależy od aktywności beneficjentów, ich pomysłowości i determinacji. Z pewnością ważne są możliwości finansowe i organizacyjne poszczególnych beneficjentów, a różnorodność programów umożliwia szerokie zaangażowanie. Liczę na to, że w przyszłym roku przeprowadzone będą kolejne projekty, które w znaczącym stopniu poprawią życie mieszkańcom Mazowsza, a w szczególności mieszkańcom subregionu ciechanowskiego.

Zabytki

Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 1,5 mln zł dofinansowania trafiło na renowację 14 obiektów zabytkowych z regionu ciechanowskiego. Wśród nich znalazły się m.in.: drugi etap remontu elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie, prace konserwatorskie i restauratorskie przy cyklu sześciu wielkich obrazów olejnych zawieszonych w prezbiterium bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą, kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła pw. św. Trójcy w Bieżuniu oraz prace ratownicze, zatrzymanie degradacji więźby dachowej gotyckiego kościoła w Krysku.

Obiekty sportowe

Samorząd województwa mazowieckiego przekazał blisko 5 mln zł wsparcia na budowę i remonty 25 obiektów sportowych w regionie ciechanowskim. Dofinansowane projekty to m.in. modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku oraz hal sportowych w Ciechanowie, drenaż boiska piłkarskiego w miejscowości Pokrzywnica, budowa pumptracka w Radzanowie, modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj, a także kontynuacja modernizacji stadionu sportowego w Glinojecku.

Projekty sołeckie

Na pomoc finansową samorządu województwa mazowieckiego mogą również liczyć gminy i powiaty z terenu całego Mazowsza. W regionie ciechanowskim najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”, bo aż 154. To pieniądze m.in. na zakup i montaż lamp solarnych, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę i wyposażenie placów zabaw, siłowni plenerowych, a także modernizacje świetlic wiejskich.

Wsparcie dla OSP

Z kolei w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dofinansowanie otrzymały 103 projekty. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego to ponad 3,2 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizację 31 budynków strażnic, zakup 12 samochodów, a także specjalistyczny sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych.

Pomagamy KGW

W ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” wsparcie otrzymało w sumie aż 101 kół gospodyń wiejskich i organizacji. To środki m.in. nazakup wyposażenia kuchni, dostosowanie świetlicy wiejskiej czy warsztaty. Sejmik przeznaczył na ten cel ponad 671 tys. zł.

Duże wsparcie z nowych programów

W tym roku radni województwa zdecydowali o uruchomieniu kilku nowych programów wsparcia. Należą do nich m.in. „Mazowsze dla zdrowia kobiety”, „Autobusy dla mazowieckich szkół”, „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”, „Mazowsze dla zwierząt” czy „Mazowsze dla miejsc pamięci”. Każdy z programów cieszył się dużym zainteresowaniem. W regionie ciechanowskim dofinansowanie w wysokości blisko 5,4 mln zł otrzymało 65 projektów. Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego zostały zakupione autobusy dowożące dzieci do szkół dla gmin Kuczbork-Osada i Strzegowo.

21 gmin skorzystało z pomocy finansowej na funkcjonowanie schronisk dla zwierząt w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt”, a 31 – ze środków na modernizację czy wyposażenie domów kultury i centrów integracyjnych. Odnowionych zostanie także 5 miejsc pamięci w tym: mogiła zamordowanych przez Niemców członków AK na cmentarzu w Strzegocinie, pomnik Walka-Męczeństwo-Zwycięstwo w Ciechanowie, miejsce pamięci zbrodni hitlerowskiej na Piaskach w Płońsku, pomnik pamięci pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w 1943 r. w Raciążu oraz zachowanie miejsca pamięci w Unierzyżu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*