Budżet Obywatelski Mazowsza – zgłoś projekt!

Budżet Obywatelski Mazowsza wystartował już po raz piąty. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, jego skala jest ogromna, a potrzeby mieszkańców bardzo zróżnicowane.– Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego pokazują nam, które dziedziny potrzebują wsparcia. Mazowszanie chcą organizować szkolenia dla dzieci i młodzieży, festiwale czy tworzyć szlaki turystyczne. Niezwykle ważne jest dla nich również zdrowie i bezpieczeństwo. We wszystkich dotychczasowych edycjach zakupiliśmy ponad 20 ambulansów. Dzięki BOM wspieramy też rozwój in-vitro na Mazowszu. Zachęcam do zgłaszania projektów.

W puli 30 mln zł

To co wyróżnia tę edycję budżetu obywatelskiego to rekordowa kwota do rozdysponowania dla mieszkańców Mazowsza – aż 30 milionów złotych! Ta olbrzymia suma stanowi szansę na zrealizowanie ważnych i wyjątkowych przedsięwzięć, które mogą mieć pozytywny wpływ na życie wszystkich Mazowszan.

Warsztaty, a może profilaktyka zdrowotna?

Do 21 stycznia br. mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać projekty do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zadania, które można realizować dzięki BOM są wszechstronne i różnorodne. Od ochrony zdrowia, edukacji i kultury, przez projekty zielone po inwestycje. Na projekty inwestycyjne można wydać maksymalnie 1,2 mln, zaś na nieinwestycyjne, tzw. miękkie – 240 tys. zł.

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Sara Michalska z-ca dyrektora departamentu organizacji w urzędzie marszałkowskim zaznacza, że w tej edycji samorząd chce jeszcze bardziej zaangażować Mazowszan zarówno na etapie zgłaszania projektów, podpisów pod listami poparcia, jak również głosowania. – Zachęcamy do zgłaszania projektów miękkich, nieinwestycyjnych, angażujących mieszkańców w obszarze kultury, edukacji, profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa czy ochrony środowiska. Jesteśmy otwarci na wszelkie pojawiające się pytania i zachęcamy do kontaktu z nami, dlatego zorganizowaliśmy „czwartkowe popołudnia z BOM” – podkreśla.

Czwartkowe popołudnia z BOM

W tym roku Mazowszanie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie na etapie pisania projektów. W grudniowe i styczniowe, czwartkowe popołudnia będzie można skontaktować telefonicznie z pracownikami urzędu marszałkowskiego. Dyżur będzie prowadzony w godzinach 15-19. Będzie można uzyskać pomoc z formularzami, dowiedzieć się o wymogach koniecznych do złożenia projektu, a także jak działa system.

Potrzeba = projekt

Warto pamiętać, że zgłaszane projekty powinny być odpowiedzią na potrzebę mieszkańców i wspierać rozwój województwa mazowieckiego. Dlatego projekt, aby mógł zostać rozpatrzony musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców Mazowsza. Co ważne – podpisy poparcia pod projektami będzie można zbierać nie tylko na listach papierowych, ale także elektronicznie.

Całe Mazowsze? A może podregion?

Projekty, ze względu na swój charakter mogą obejmować obszar całego województwa lub tylko jeden z dziewięciu podregionów (ciechanowski, ostrołęcki, siedlecki, radomski, żyrardowski, płocki, warszawski – zachodni, warszawski – wschodni oraz m. st. Warszawa). Dzięki takiemu podziałowi każdy z obszarów ma zagwarantowaną pulę środków, które zostaną wykorzystane wyłącznie na działania w tym rejonie.

Warunki, które musi spełnić projekt

Środki na Budżet Obywatelski Mazowsza są częścią budżetu województwa, dlatego też zadania, które można z nich realizować, muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim– np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego.

Jak zgłosić projekt?

Najwygodniejszą formą zgłoszenia projektu jest skorzystanie z formularza na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – bom.mazovia.pl. Można w nim zapisywać wersje robocze, edytować, dodawać załączniki. Przez platformę urzędnicy będą się kontaktować z autorami projektów na etapie oceny.

Projekt można też zgłosić w formie papierowej – pocztą lub osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie lub w jednej z delegatur – Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie czy Wołominie. Wtedy należy jednak pamiętać, że projekt musi być zgłoszony na poprawnym formularzu, który można pobrać ze strony. Również podpisy poparcia należy zebrać na odpowiednim formularzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*