Jackowski vs Bieńkowski do Senatu

Już 15 października Polacy zdecydują kto na kolejne 4 lata będzie reprezentował nasz region w izbie wyższej. Do wyborów w chwili pisania tego artykułu zostało 35 dni. Swoje komitety do Senatu zarejestrował dotychczasowy senator Jan Maria Jackowski, ubiegający się o mandat – starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski oraz Gabriel Janowski z Komitetu Wyborczego Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Nie ulga jednak wątpliwości, że główny pojedynek odbędzie się pomiędzy kandydatem niezależnym senatorem Jackowskim a starostą przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim pełnomocnikiem PiS w okręgu ciechanowskim.

Poniżej znajdziecie Państwo materiały video, prasowe, które przybliżą Państwu sylwetki kandydatów.

#czasdecyzji

Jan Maria Jackowski sprawuje mandat senatorski nieprzerwanie od 2011 roku. W październikowych wyborach będzie ubiegał się o czwartą z rzędu reelekcję w okręgu nr 39.

“Staruję jako kandydat niezależny. To oznacza, że nie jestem kandydatem partyjnym. Jako senator RP nie byłem i nie jestem członkiem żadnej partii. Wyborca, który w wyborach do Sejmu głosuje na jakiś komitet partyjny, w wyborach do Senatu może głosować na kogoś, kto jest niezależny i ceni jego personalne zalety, takie jak uczciwość, niezależność, wiarygodność, doświadczenie czy wiedzę i jest wierny wartościom, które są dla niego najważniejsze.
W związku z końcem obecnej kadencji Senatu RP przedstawiam krótkie podsumowanie mojej działalności: 772 razy zabierałem głos na forum Senatu w sprawach ważnych dla Polski i dla subregionu ciechanowskiego; wygłosiłem lub złożyłem 163 oświadczeń (interpelacji) senatorskich; zgłosiłem 112wniosków i poprawek o charakterze legislacyjnym w toku prac nad ustawami; podjąłem 311 interwencji na piśmie w sprawach zgłoszonych przez obywateli.”
napisał w komunikacie prasowym senator Jan Maria Jackowski

[VIDEO] https://www.tvciechanow.pl/dlaczego-senator-jackowski-ponownie-ubiega-sie-o-mandat-odpowiedz-w-materiale-video/

Krzysztof Bieńkowski ma 43 lata. Ukończył ekonomię na Politechnice Koszalińskiej. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu informatyki, zarządzania oświatą, zarządzania służbą zdrowia, a także studiów doktoranckich na Akademii Finansów w Warszawie w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych. Pracował m.in. jako nauczyciel przedsiębiorczości i pedagog szkolny. Przez kilka lat kierował ciechanowską delegaturą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 2006 roku jest radnym Rady Powiatu Przasnyskiego sprawując funkcje: Przewodniczącego III kadencji, Wiceprzewodniczącego IV kadencji, a obecnie – jako starosta – stoi na czele Zarządu Powiatu Przasnyskiego. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Od 2015 roku pełni funkcję pełnomocnika PiS w powiecie przasnyskim, a od ub.r. – pełnomocnika tej partii w okręgu ciechanowskim. Wraz z żoną wychowują czwórkę dzieci. Interesuje się psychologią i geopolityką.

[VIDEO] https://www.youtube.com/watch?v=G0ucxUvtGAs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*