Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek na ZUS

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na pandemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Znaleźć go można na stronie internetowej ZUS.

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaznacza, że wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) – pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*