Koniec rozbudowy cmentarza komunalnego

Roboty zakończyły się, cmentarz komunalny przy ul. Gostkowskiej został powiększony o obszar około 5,8 tys. m2. Przesunięto istniejące ogrodzenie oraz zamontowano nowe.

Nowa część cmentarza powstała na jego tyłach – od strony Łydyni. Prace rozpoczęły się od wywozu ziemi i wyrównywania terenu. Został on tak przygotowany, by zachować spadki, umożliwiające właściwe spływanie wód opadowych. Wybudowane zostały alejki z kostki brukowej o łącznej powierzchni około 460 m2. Część ogrodzenia – około 50 m – została przestawiona, a około 150 m – zdemontowana. Pojawiło się nowe ogrodzenie – około 116 m.

Miasto planuje także inwestycję w odwodnienie cmentarza. Dokumentacja jest obecnie opracowywana, start budowy odwodnienia przewidziany jest w tym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*