Podpisanie umowy na dokumentację projektową ul.Granicznej i Widnej

Jak informuje nas Ciechanowski Ratusz w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ul.Graniczną i Widną. Umowę na wykonanie dokumentacji Ciechanów zawarł z firmą BPT Sp. z o. o. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa jezdni, chodników, budowa ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. Dokumentacja powinna powstać do końca listopada. Gdy będzie gotowa, będzie można wszcząć procedury przetargowe, związane z wyłonieniem wykonawcy budowy. Zadanie obejmie ul. Graniczną od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzyżowania z ul. Widną oraz ul. Widną między skrzyżowaniem z ul. Graniczną a granicą z terenem kolejowym. Łącznie będzie to około 1 km. Przebudowana zostanie jezdnia, dobudowane i przebudowane będą chodniki, powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa kanalizacji
deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*