Konkurs ,,Najpopularniejszy dzielnicowy''

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie ogłasza konkurs na ,,Najpopularniejszego Dzielnicowego”.

Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego mogą oddawać swoje głosu poprzez wypełnienie anonimowych ankiet i wrzucenie ich do specjalnie przygotowanych urn znajdujących się w siedzibach organów administracji samorządowej (Urząd Miasta , Urząd Gminy , Starostwo Powiatowe) , w Miejsko – Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , w redakcjach gazet oraz Miejsko – Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. Ankiety dostępne są w miejscu umieszczenia urn do których oddawane są głosy, ponadto wzór ankiety jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.
Nazwiska oraz rejony służbowe dzielnicowych dostępne są na stronie internetowej KPP w Ciechanowie w zakładce DZIELNICOWI, a także na facebooku Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Konkurs trwa od 12 grudnia 2016 r. do 12 stycznia 2017 r.

Wypełnioną ankietę można również przesłać na adres: prasowy.kppciechanow@ra.policja.gov.pl

Zdjęcie: http://www.sopot.policja.gov.pl/dzielnicowi.php

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*