NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADANIA “USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” Z TERENU GMINY REGIMIN

    Wójt Gminy Regimin informuje mieszkańców, iż 2023 r. zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

    W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy w Regiminie wniosek o udział w przedmiotowym zadaniu w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

    Składający wniosek deklaruje ilość posiadanych odpadów (wyrażoną w kilogramach) z podziałem na: folie rolnicze, siatka  i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big-Bag.

   Złożenie wymaganego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

   W przypadku nieotrzymania przez Gminę Regimin dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

   Wnioski należy składać w Ochronie Środowiska pok. nr 4 (parter) lub w sekretariacie  Urzędu Gminy w Regiminie ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 23 681 17 56 wew. 29.

Uwaga:

Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis w rolnictwieRolnicy, którzy przekroczą limit ww. pomocy – nie będą mogli złożyć wniosku i skorzystać z dofinansowania ww. zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*