Od marca świadczenie dla stulatków w wysokości 6246,13 tys. zł

Na Mazowszu 557 stulatków oprócz emerytury lub renty, otrzymuje z ZUS-u specjalną premię za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Jest ono dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Od marca przyznaje się je w wysokości 6 246,13 tys. zł brutto.

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Od 1 marca 2024 r. do 29 lutego 2025 r. świadczenie przyznaje się w wysokości 6246,13 zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Na koniec lutego taki dodatek z ZUS otrzymuje 557 mieszkańców województwa mazowieckiego. Warszawskie oddziały ZUS wypłacają 429 świadczeń honorowych, ZUS oddział w Płocku 54 świadczenia, ZUS oddział w Radomiu 46, a siedlecka placówka ZUS 28. 

W regionie najstarsza osoba pobierająca świadczenie honorowego z ZUS to mężczyzna, ma 110 lat i mieszka w Warszawie.

Co trzeba zrobić, żeby dostać dodatkowe pieniądze?

Osoby, które otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS-u, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać świadczenie honorowe. ZUS przyzna im świadczenie z urzędu i będzie wypłacał wraz z pobieraną dotychczas emeryturą lub rentą. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia.

Źródło: ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*