OSP Krasne, Bogate, Rostkowo, Zaręby z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Do ochotniczych straży pożarnych z całego Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, to rekordowe i istotne wsparcie dla mazowieckich strażaków. – Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków. W poprzedniej perspektywie były to pieniądze na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. Teraz to aż 250 mln zł na 187 samochodów. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Jak zaznacza wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, unijne wsparcie to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z subregionu ostrołęckiego. – W sobotę podpisaliśmy umowy, w ramach których jednostki OSP w Krasnem, Rostkowie, Bogatem i Zarębach dostaną nowe średnie i ciężkie wozy bojowe. Nasi strażacy codziennie udowadniają, że zasługują na najlepszy sprzęt i wyposażenie, a dzięki funduszom europejskim możemy im to zapewnić.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W sobotę (3 lutego br.) podpisane zostały kolejne cztery umowy na doposażenie jednostek z subregionu ostrołęckiego. Radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk zaznacza, że to już kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć jednostki OSP z subregionu ostrołęckiego. – Tym razem unijne wsparcie w wysokości 5 mln zł trafi do czterech OSP z powiatu przasnyskiego, które zostaną doposażone w cztery nowe wozy strażackie. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza subregion ostrołęcki otrzyma łącznie 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich.

Umowy na wsparcie strażaków

Odważne działania strażaków ochotników zasługują na wsparcie. Finansową pomoc otrzymujemy z Unii Europejskiej i dzięki temu możemy realizować jeden z największych programów wsparcia dla mazowieckich OSP – zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

5 mln z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu przasnyskiego

Do jednostki OSP Zaręby trafi wkrótce ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. W jego skład wejdzie m.in. pompa pożarnicza wraz z układem wodnopianowym, zbiornik na wodę do celów gaśniczych – 7000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy, działko wodnopianowe, zaczep holowniczy oraz wyposażenie ratownicze.

Nowy średni wóz strażacki wraz z pełnym wyposażeniem będzie służył druhom do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Czernice Borowe. Wyposażenie samochodu to specjalistyczne narzędzia, w tym sprzęt do ochrony dróg oddechowych, gaszenia pożarów oraz usuwania materiałów niebezpiecznych. W ramach projektu beneficjent przeprowadzi również działania edukacyjne, które zwiększą świadomość społeczną na temat konsekwencji zmian klimatu oraz sposobów przeciwdziałania i adaptacji do nich.

Zakup samochodu strażackiego o wysokim standardzie bezpieczeństwa dla OSP w Krasnem to dobra wiadomość dla druhów oraz mieszkańców gminy. Pojazd zapewni strażakom sprawniejszy i efektywniejszy udział w działaniach ratunkowych. Beneficjent planuje przeprowadzić akcję edukacyjną wśród mieszkańców na temat reagowania i zachowania się w sytuacji zagrożenia.

Nowy średni wóz strażacki trafi do OSP Bogate. W ramach jednostki funkcjonuje także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która pomaga przy gaszeniu pożarów i interwencjach w przeciwdziałaniu skutkom powodzi. Dzięki nowemu pojazdowi znacznie skróci się czas przejazdu na miejsce akcji, a podejmowane działania ratownicze będą przebiegać efektywniej.

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bogate

Beneficjent: Gmina Przasnysz

Całkowita wartość projektu: 1 652 842,28 zł

Dofinansowanie z UE: 1 404 915,93 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Beneficjent: Gmina Chorzele

Całkowita wartość projektu: 1 608 130,07 zł

Dofinansowanie z UE: 1 366 910,55 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego wozu strażackiego dla poprawy bezpieczeństwa społeczności gminy Krasne

Beneficjent: Gmina Krasne

Całkowita wartość projektu: 1 309 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 112 650,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkowie oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych

Beneficjent: Gmina Czernice Borowe

Całkowita wartość projektu: 1 367 992,50 zł

Dofinansowanie z UE: 1 162 793,62 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*